Články CZ

Vítězové soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2022 prověřeni i Logibem

V pátek 7. října 2022 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2022. Protože ústředním tématem 14. ročníku soutěže bylo rovné odměňování a součástí hodnocení také analýza pomocí nástroje Logib, nemohl u toho náš projekt chybět. Letos jsme tak rádi sehráli důležitou roli odborného partnera soutěže. Do letošního ročníku se …

Vítězové soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2022 prověřeni i Logibem Pokračovat ve čtení »

První zaměstnavatelé získali certifikát o úspěšném absolvování analýzy rovného odměňování žen a mužů

Na Velvyslanectví Švédska v ČR proběhlo v pondělí 12. 9. 2022 předání certifikátů o analýze rovného odměňování žen a mužů nástrojem Logib. Slavností akce, která se konala pod záštitou švédského velvyslance J. E. Fredrika Jörgensena, završila jednu z významných fází testování nástroje Logib jako důležitého instrumentu ke snížení stále vysoké úrovně ukazatele Gender Pay Gap v Česku. Celkem 18 …

První zaměstnavatelé získali certifikát o úspěšném absolvování analýzy rovného odměňování žen a mužů Pokračovat ve čtení »

Pozvánka na konzultaci k veřejné zakázce „Audity rovného odměňování“

Rádi bychom vás informovali o příležitosti pro poradenské firmy, které by se chtěly podílet na řešení přetrvávající nerovnosti v odměňování mužů a žen v Česku. MPSV se chystá vypsat v září 2023 veřejnou zakázku „Audity rovného odměňování“, ve které bude hrát Rovná odměna důležitou expertní roli.    Půjde o tříletý projekt jehož součástí bude také zaškolení auditorů a …

Pozvánka na konzultaci k veřejné zakázce „Audity rovného odměňování“ Pokračovat ve čtení »

Nová studie: Dobrá praxe rovného odměňování Kanada

V sekci ke stažení najdete novou studii věnující se rovnému odměňování v Kanadě. Genderovou rovnost, včetně rovnosti v odměňování, pokládají v Kanadě za jeden z důležitých znaků demokracie, a proto jí věnují velkou pozornost.Prostudujte si historický vývoj GPG, legislativní zásady a jejich uplatňování v praxi.Co z toho se pro nás může stát inspirací?

České předsednictví odstartovalo v Bruselu jednání o směrnici k transparentnosti v odměňování

Návrh směrnice, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci, se posunul do další fáze vyjednávání. České předsednictví v Bruselu oficiálně převzalo od francouzského předsednictví štafetový kolík ve vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Radou EU. Jedná se o takzvané trialogy. Směrnici prosazující stejnou odměnu mužů a žen za stejnou …

České předsednictví odstartovalo v Bruselu jednání o směrnici k transparentnosti v odměňování Pokračovat ve čtení »

Rovné odměňování v praxi: Jak to funguje v Kanadě?

Při nastavování pravidel pro rovné odměňování může jako jeden ze zdrojů inspirace posloužit příklad dobré praxe ze zahraničí. Podívejme se do Kanady, která rovnost žen a mužů vnímá jako jeden z významných stavebních kamenů demokracie a rovnost odměňování jako její nedílnou součást. V roce 2020 se Kanadě podařilo snížit rozdíl v odměňování mezi muži a …

Rovné odměňování v praxi: Jak to funguje v Kanadě? Pokračovat ve čtení »

Logib pomáhá zaměstnavatelům v rozvoji rovného odměňování

Helena Skálová, genderová expertka KA2 „O rovnosti v odměňování žen a mužů jsem už slyšela, ráda bych se dozvěděla víc!“ „Jsem zvědavý, co to ten Logib vlastně je a jak přesně rozdíly v odměňování měří.“ „Zaměstnavatele z našeho regionu, zajímá, jak to bude s povinností prokazovat rovné odměňování poté, co vstoupí v platnost evropská směrnice o transparentnosti. Může jim v tom …

Logib pomáhá zaměstnavatelům v rozvoji rovného odměňování Pokračovat ve čtení »

Představili jsme Logib na D&I Shapers

Dita Jahodová z našeho týmu, odborná garantka pro nástroj Logib, byla v polovině května přizvaná k on-line kulatému stolu pořádanému neziskovou organizaci OPIM. Představila zaměstnavatelům cesty, jak odhalit nerovnosti v odměňování mužů a žen, a nastínila, co přinese chystaná evropská směrnice na podporu transparentnosti v oblasti odměňování. Společnost OPIM pod vedením Jany Tikalové se snaží již více než dvacet let zjednodušit …

Představili jsme Logib na D&I Shapers Pokračovat ve čtení »

Dita Jahodová prezentovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Dita Jahodová prezentovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy  V úterý 10. května přednášela Dita Jahodová z našeho týmu na půdě Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Pro studenty a studentky kurzu Rodina, péče, gender si připravila prezentaci na téma rovného odměňování a péče. Přednášku zakončila debata s přítomnými, které problematika velmi zaujala. Dita Jahodová hovořila o …

Dita Jahodová prezentovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy Pokračovat ve čtení »

Rovná odměna v Hodince s GEKem

Rovná odměna v Hodince s GEKem Ve čtvrtek 5. května jsme v rámci pravidelného networkingového setkání „Hodinka s GEKem“ přednášely pro Genderovou expertní komoru ČR. Dita Jahodová představila Logib, vysvětlila, co tento nástroj umí a jak se prakticky používá. Lada Wichterlová všechny seznámila se strategickými dokumenty, které rámují řešení rozdílů v odměňování žen a mužů v ČR. Lenka Simerská …

Rovná odměna v Hodince s GEKem Pokračovat ve čtení »