Search
Close this search box.

Vzdělávání státní správy

Původně byly veškeré vzdělávací aktivity projektu určeny vybraným zaměstnancům a zaměstnankyním Úřadu práce ČR (ÚP) a Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). To oni nejčastěji pracují v první linii, kde se věnují činnostem bezprostředně dopadajícím jak na oblast zaměstnanosti, tak rovnosti v odměňování.

Orientace klíčových úřadů v základních aspektech problematiky rovných příležitostí žen a mužů je podle nás nezbytným předpokladem úspěšného zahájení systémového řešení transparentnosti v odměňování.

Všem zaměstnancům a zaměstnankyním státní a veřejné správy nabízíme možnost porozumět složitému tématu, jež hýbe moderní společností. Aktuálně náš komplexní kurz zaměřený na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce přepracováváme a aktualizujeme novými daty.

Zanedlouho bude e-learning opět k dispozici.

VSTUP DO PLATFORMY

(připravujeme - spuštění bude upřesněno)

Možnosti vzdělávání doposud využilo 207 zaměstnankyň a zaměstnanců státní správy.
Prezenčně jsme proškolili 51 vedoucích z Úřadu práce ČR a Státního úřadu inspekce práce.

REFERENCE

"Nejvíc se mi líbilo získávání nových informací, rozšíření obzorů a uvědomování si nových skutečností. Kladně hodnotím aktivizaci zúčastněných, prostor pro diskusi i pestrost prezentace. Školení je komplexní a dozvěděl jsem se zajímavé příklady z praxe."
PRACOVNÍK ÚŘADU PRÁCE ČR
"Oceňuji profesionální přístup lektorek a lektorů. V úvodu do genderové problematiky se mi líbila připravenost prezentujících a jejich schopnost předávat informace zúčastněným. Myslím zejména méně známé informace z genderové problematiky a konkrétní příklady. Super bylo také aktivní zapojení posluchaček a posluchačů."
PRACOVNICE STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE
"Pozitivně hodnotím způsob zpracování. Především přehlednost a srozumitelnost… včetně uvedení praktických příkladů. Absolvování e-learningu mi přineslo nové poznatky, které využiji ve své práci. Jde o efektivní nástroj, jak získat a vstřebat potřebné informace."
PRACOVNICE STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE