Search
Close this search box.

Aktivity projektu

1.

Transparentnost pro zaměstnavatele

Chytrý HR nástroj Logib

Převádíme do českého prostředí osvědčený švýcarský nástroj, díky kterému mohou zaměstnavatelé bezplatně analyzovat míru férovosti odměňování ve své firmě či instituci.

Vzorová ustanovení kolektivních smluv

Usilujeme o podporu role sociálního dialogu v procesu snižování rozdílu v odměňování.

Publikace Stejná práce

Praktická publikace, která zaměstnavatelům objasní, jak nastavit rovné a spravedlivé odměňování v souladu s platnou legislativou a ukázkami dobré praxe.

Audity rovného odměňování

Většina nerovností vzniká nezáměrně a jsou skryté. V komplexní analýze rovného odměňování pomáháme zaměstnavatelům odhalit šedá místa a najít cestu k jejich nápravě.

2.

Transparentnost pro zaměstnané

Kalkulačka férového výdělku

Díky naší komplexní aplikaci můžete zjistit reálnou výši mzdy/platu pro konkrétní zvolenou pozici. Kalkulačka zohledňuje věk, pohlaví, obor, kvalifikaci či region.

Právní poradna

Řešíte neférovost v odměňování vy nebo někdo ve vašem okolí? Potřebujete ty správné informace? Zeptejte se našich odborníků a odbornic.

Publikace Stejná práce pro zaměstnané

Praktická publikace, která zaměstnaným objasní, jaká jsou jejich práva a možnosti, jak dosáhnout spravedlivého odměňování.

3.

Transparentnost ve státní správě

Kontroly rovného odměňování

Ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce a Kanceláří veřejného ochránce práv vytváříme metodiku kontrol rovného odměňování, která přispívá k jejich efektivitě a udržitelnosti.

Vzdělávání státní správy e-learning

Všem zaměstnancům a zaměstnankyním státní správy nabízíme možnost porozumět složitému tématu, jež hýbe moderní společností.

Analýzy rovného odměňování

Provádíme kvalitativní i kvantitativní studie odměňování žen a mužů, které vycházejí z dosud nezpracovaných dat o průměrných mzdách a platech v České republice (dle klasifikace CZ-ISCO).

Implementace Akčního plánu rovného odměňování

Pomáháme zaměstnavatelům plnit Akční plán rovného odměňování žen a mužů v Česku. Zvyšujeme transparentnost a vymahatelnost práva na rovnou odměnu dle zákoníku práce.