Search
Close this search box.

Sociální dialog

Rozdíly v odměňování představují komplexní problém, který je třeba řešit na různých úrovních.

Mezi účinné způsoby boje s nerovnostmi v odměňování žen a mužů patří také sociální dialog a kolektivní vyjednávání. Ty totiž mohou významnou měrou přispět již k samotnému odhalení problému na konkrétním pracovišti. Potenciál sociálního dialogu na podnikové úrovni spočívá především v zajištění potřebné transparentnosti (zaměstnanci mají k dispozici všechny nezbytné informace) a v možnosti jednání o vhodných opatřeních na podporu rovnosti odměňování a rovných příležitostí (v souladu se zájmy a potřebami všech zaměstnaných). 

Kolektivní smlouva na pracovišti garantuje vyšší mzdu ženám i mužům. Rozdíl v odměňování mezi muži a ženami (tj. GPG) je navíc na pracovištích s kolektivní smlouvou o 2 % nižší (ČSÚ 2019). Ve veřejném sektoru o výši platu vyjednávat nelze. Uzavřením kolektivní smlouvy je však i zde možné dosáhnout zavedení nejrůznějších opatření na snížení rozdílů v odměňování (ať už se týkají posílení transparentnosti, podpory slaďování pracovního a osobního života, kariérního růstu žen či jejich vyrovnaného zastoupení v rozhodovacích pozicích). 

V rámci projektu Rovná odměna jsme připravili modelová ustanovení kolektivních smluv, kterých je možné při kolektivním vyjednávání v soukromém i veřejném sektoru volně využít. Jsou k dispozici v příručce Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů.

Příručka "Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů"