Search
Close this search box.

Ke stažení

Důležité

Rok vydání

Dobrá praxe rovného odměňování ve Švýcarsku

rok vydání 2022
-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování

rok vydání 2023
Evropská komise

Dobrá praxe rovného odměňování ve Velké Británii

rok vydání 2022
-

Dobrá praxe rovného odměňování na Islandu

rok vydání 2022
-

Dobrá praxe rovného odměňování v Kanadě

rok vydání 2022
-

Dobré praxe rovného odměňování v kostce

rok vydání 2022
-

Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023–2026

rok vydání 2023
MPSV

Doporučení EK o posílení zásady rovného odměňování prostřednictvím transparentnosti

rok vydání 2014
Evropská komise

Legislativní možnosti rovného odměňování žen a mužů

-
-

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

rok vydání 2021
Aktuální vládní strategie rovnosti

Plán podpory rovnosti žen a mužů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021-2024

rok vydání 2021
-

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020

-
-
Tuto kombinaci zde nemáme