Search
Close this search box.

Jak na rovné odměňování u zaměstnavatele

Proč řešit rovné odměňování mužů a žen?

Rovné odměňování žen a mužů je nejen spravedlivé, ale také prospěšné pro zaměstnavatele – může zvýšit produktivitu, loajalitu, spokojenost a kreativitu zaměstnanců, a tím snížit fluktuaci a náklady na nábor nových zaměstnanců. Rovné odměňování také zlepšuje pověst firmy a přitahuje talenty. Rovné odměňování není jen otázkou rovnosti, ale také konkurenceschopnosti.

Rovné odměňování

=

Rovné
šance

=

Lepší výsledky

Rovné odměňování ukládá zákon

Povinnost rovného odměňování jasným způsobem stanovuje zákoník práce, který říká, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty je zaměstnavatel povinen poskytovat stejnou odměnu. Stanovuje povinnost rovného zacházení, která se týká i kariérního rozvoje a přístupu k zaměstnaným. Zároveň antidiskriminační zákon postihuje jakoukoliv formu diskriminace (přímou i nepřímou) na základě jasně daných kritérií, jejichž součástí je i kategorie pohlaví.

Rovné odměňování bude vyžadovat nová evropská legislativa

Směrnice transparentnosti posiluje vymahatelnost práva zaměstnaných na stejnou odměnu dle zákoníku práce. Již nyní je možné se na evropskou legislativu připravit.

› Rovné odměňování je konkurenční výhoda
Férové a transparentní pracovní prostředí přitahuje ty nejlepší talenty na trhu a motivuje stávající zaměstnance k dalšímu rozvoji. Přihlásíte se tím k trendu vyspělých evropských zemí, které věnují pozornost transparentnosti a férovosti odměňování nejen ve vztahu k genderové otázce, ale i v širším kontextu rovnosti lidských práv.

 Rovné odměňování upevňuje firemní kulturu
Rovným zacházením a odměňováním dáváte najevo, že si vážíte každého zaměstnance a každé zaměstnankyně stejně. To vede k celkové proměně firemní kultury. Nejde jen o výkon, ale i o tzv. měkké dovednosti, které mají na výkon zaměstnaných ve výsledku velký vliv, jako je například schopnost vést týmy, vytvářet pozitivní pracovní prostředí nebo motivovat zaměstnané k práci.

 Rovné odměňování může být vyřešené pouze zdánlivě
Rozdíly v odměňování většinou vznikají nezáměrně, jde o šedá místa, na která vás upozorní analýza Logib. Zaměstnavatelé bývají výsledky analýzy překvapení.

Co znamená rovně odměňovat z hlediska zákona?

Povinnost odměňovat stejně náročnou práci stejně, a to včetně mzdy/platu, benefitů, nároku na služební auto apod.

Co je práce stejné hodnoty?

Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

Potřebujete se zorientovat v tom, jak stanovit práci stejné hodnoty? Pomůže vám v tom publikace Za stejnou práci stejný výdělek – Jak na to.

Znamená to, že musím platit všem zaměstnancům stejně, i když jeden z nich odvádí objektivně lepší výkon?

Pokud je podle objektivních kritérií někdo výkonnější nebo přináší vyšší hodnotu, vykonává úkoly navíc atd., samozřejmě má nárok na vyšší odměnu. Zaměstnavatel by to však měl být schopen odůvodnit.
Pokud jde o odměňování na základě výkonu, je důležité mít jasně definované metriky a cíle, aby bylo zřejmé, co se od zaměstnanců očekává a jak budou hodnoceni.

Je také důležité pravidelně komunikovat s vašimi zaměstnanci o jejich výkonu a očekáváních, aby měli jasno v tom, co je potřeba k dosažení vyššího platu. Transparentnost a otevřená komunikace jsou klíčové pro udržení motivace a spokojenosti zaměstnanců.

Inspirovat se příklady dobře nastavených metrik a cílů v odměňování můžete v publikacích dobrých praxí například z Kanady nebo na Islandu.

Kroky k rovnému odměňování