Search
Close this search box.

Odbory

Není pochyb o tom, že za správné, férové odměňování, které je v souladu s platnou legislativou a důsledně zohledňuje kritéria pro ocenění práce, je zodpovědný výhradně zaměstnavatel.

Neznamená to ovšem, že by v dané problematice měli zaměstnanci a zaměstnankyně výhradně pasivní postavení a museli se spokojit výhradně s tím, co se jim předloží jako hotový fakt. 

Kromě samotných zaměstnaných hrají klíčovou roli také jejich zástupci. Právní úprava zná několik podob sdružování zaměstnaných – v praxi nejrozšířenější jsou odborové organizace. 

V čem mohou být odbory nápomocné?

V rámci kolektivního vyjednávání mohou odbory prosazovat zavedení pravidel pro transparentnost odměňování, která by mohla zahrnovat například zveřejňování platových stupňů, zveřejňování průměrných platů v různých pozicích, nebo zveřejňování informací o rozdílech v odměňování mezi muži a ženami.

Odbory také mohou pomoci zaměstnancům získat přístup k informacím o odměňování a poradit jim, jak se bránit proti diskriminaci v odměňování.