Search
Close this search box.

Aktuality

Rovné
odměňování

Věnujeme se problematice rovného odměňování tzv. Gender pay gap

Nerovné odměňování má celou řadu příčin. Jeho výši ovlivňuje například vyšší koncentrace žen v hůře placených zaměstnáních (školství, zdravotní a sociální péče), nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích, genderové stereotypy ve vnímání společenské role žen a mužů (žena – pečovatelka, muž – živitel rodiny), nerovnoměrné dělení péče o děti a práce v domácnosti nebo také přímá diskriminace v zaměstnání...

AKČNÍ PLÁN ROVNÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ 2023 – 2026

Vychází ze závazných národních strategických dokumentů a doporučení Kanceláře veřejného ochránce práv.

Oporu má v platných i připravovaných dokumentech Evropské unie. Reaguje na závažný problém příjmové nerovnosti mezi muži a ženami a jeho cílem je nastavit kroky, které povedou...

Newsletter

Chcete být aktuální informace o novinkách v rovném odměňování žen a mužů?

SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Ve březnu 2023 se Evropský parlament na plenárním zasedání velkou většinou vyslovil pro přijetí směrnice EU o transparentnosti odměňování, jejímž cílem je snížit rozdíl v odměňování žen a mužů.

Směrnice se zaměří na všechny společnosti, s více než 100 zaměstnanými. Nově budou provádět měření a reporting ukazatele Gender Pay Gap dle srovnatelných pracovních pozic. Pokud nerovnost překročí hranici 5 %, budou následovat opatření s cílem zjednat nápravu.

CO JE GENDER PAY GAP

Abychom mohli míru nerovnosti v odměňování srozumitelně vyjádřit, využíváme ukazatel, který se nazývá GENDER PAY GAP (GPG).

Gender pay gap (GPG) je ukazatel, který stanovuje hodnotu rozdílů v odměňování žen a mužů. Nemá jednotný způsob měření. Není-li uvedeno jinak, GPG je stanoven jako procentuální rozdíl mezi průměrným hodinovým hrubým výdělkem zaměstnaných mužů a žen (takto je často používán na úrovni EU, jako hlavní indikátor nerovného odměňování žen a mužů sloužící k mezinárodnímu srovnání)…

Získejte přehled v ekonomických, právních, sociologických a praktických aspektech rovného odměňování.

Víte, jaká práva a možnosti v rovném odměňování jako zaměstnanec máte?

Potřebujete ve vaší organizaci nastavit principy rovného odměňování?

Přihlášení k odběru