články

Panelová diskuse na CSW v naší režii

V rámci 66. ročníku zasedání OSN komise pro postavení žen 2022 jsme uspořádali panelovou diskusi k otázkám rovnosti v odměňování. Tentokrát nás zajímalo především institucionální zabezpečení agendy rovného odměňování a přístup

více »

MDŽ 2022

Nenechme spadnout ukrajinské ženy do šedé zóny Dnešní Mezinárodní den žen je historicky spjatý s úsilím žen o rovnoprávnost a je jedním ze symbolů boje za lidská práva

více »

Nové studie CERGE-EI

Nové studie CERGE-EI pracují s výstupy projektu 22 % K ROVNOSTI Na konci ledna proběhl webinář, který představil závěry dvou aktuálních ekonomických studií souvisejících s rovným odměňováním. Obě studie,

více »

Loučíme se s dalším nestandardním a nelehkým „covidovým“ rokem. Za celý tým systémového projektu 22 % K ROVNOSTI / Rovná odměna děkuji za spolupráci všem, kdo jste se

více »

Rovnost odměňování na univerzitách

Mendelova univerzita si jako první univerzita u nás nechala prověřit rovnost odměňování Problém nerovného odměňování se nevyhýbá ani oblasti vědy a výzkumu. Rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou

více »