Search
Close this search box.

Směrnice

Včera byla formálně na unijní úrovni přijata směrnice o transparentnosti odměňování.[1] Na základě této legislativy nyní začíná proces zvyšování transparentnosti v odměňování ve všech členských státech EU. Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně

Ve čtvrtek 30. března se Evropský parlament na plenárním zasedání velkou většinou vyslovil pro přijetí směrnice EU o transparentnosti odměňování[1], jejímž cílem je snížit rozdíl v odměňování žen a mužů. Ten v současnosti činí v rámci Evropské unie v průměru

Návrh směrnice, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci, se posunul do další fáze vyjednávání. České předsednictví v Bruselu oficiálně převzalo od francouzského předsednictví štafetový kolík ve vyjednávání mezi Evropským parlamentem a

Jednou z hlavních příčin rozdílu odměňování žen a mužů je neprůhlednost situace. Zaměstnankyně a zaměstnanci neví, o kolik si mohou na určité pozici říct, zaměstnavatelé zase často odvozují plat/mzdu od předchozího platového zařazení. Řešením situace by měla být právě projednávaná směrnice,

Evropská komise dnes předložila návrh týkající se transparentnosti odměňování, který má zajistit, aby ženy a muži v EU byli za stejnou práci odměňováni stejně. Návrh je politickou prioritou předsedkyně von der Leyen a stanoví opatření pro transparentnost odměňování, jako jsou

Evropská komise (EK) vydala v roce 2014 doporučení pro větší transparentnost v oblasti platů a mezd. V roce 2017 pak „Zprávu o uplatňování doporučení Komise o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti“. Česká republika prozatím žádné ze