Search
Close this search box.

Náš hlas zazněl v konzultaci Evropské komise o transparentnosti odměňování

Evropská komise (EK) vydala v roce 2014 doporučení pro větší transparentnost v oblasti platů a mezd. V roce 2017 pak „Zprávu o uplatňování doporučení Komise o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti. Česká republika prozatím žádné ze zmíněných doporučení nepřijala.

V současné době běží veřejná konzultace s cílem shromáždit informace, názory a zkušenosti s diskriminací v odměňování. Samotné kroky směřující k větší transparentnosti jsou chápány jako nástroj pro podporu informovanosti a prosazování zásady „stejná odměna mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci“.

Zvažovaná opatření jsou široká. Od vedení podrobnějších statistik a reportování na straně zaměstnavatelů až po lepší vymahatelnost informací na straně odborů či jednotlivců. Z našich analýz a výzkumu veřejného mínění vyplývá, že možnosti využívat nástroje analyzující platovou rovnost či nerovnost, uvádět rozpětí výše výdělku na dané pozici do inzerátů či zákaz zaměstnavatelů ptát se na výši příjmu v předchozích zaměstnáních, by uvítala většina zaměstnaných. Mnozí progresivní zaměstnavatelé již touto cestou jdou a podobné nástroje interně zavádějí. Projekt spolupracuje s řadou z nich, třeba na pilotním ověřování nástroje Logib.

Náš projekt větší ukotvení transparentnosti v odměňování podporuje. Námi připravovaný Akční plán s doporučeními EK počítá. Do veřejné konzultace jsme přispěli podrobným zpracováním jednotlivých otázek na základě projektových zjištění.

__

ZDROJ:
22 % K ROVNOSTI, Evropská komise a EUR-Lex