Search
Close this search box.

vydáváme

Ačkoliv jsou v Česku rozdíly v odměňování mužů a žen dlouhodobě výrazně nad průměrem Evropské unie[1], dosud jsme neměli úpravu legislativní ani nelegislativní povahy či mechanismus pro jejich monitoring a snižování. Velkým krokem vpřed je Akční plán rovného odměňování žen

V sekci ke stažení najdete novou studii věnující se rovnému odměňování v Kanadě. Genderovou rovnost, včetně rovnosti v odměňování, pokládají v Kanadě za jeden z důležitých znaků demokracie, a proto jí věnují velkou pozornost.Prostudujte si historický vývoj GPG, legislativní zásady

Uvítali byste, aby se při výběrovém řízení nevyjednávalo o mzdě, ale namísto toho bylo dáno jasné mzdové rozmezí? Mluvíte s kolegy a kolegyněmi o tom, kolik berete? Měla by podle vás firma zveřejňovat výše výdělků podle pozic? Zajímá nás, co

Nové studie CERGE-EI pracují s výstupy projektu 22 % K ROVNOSTI Na konci ledna proběhl webinář, který představil závěry dvou aktuálních ekonomických studií souvisejících s rovným odměňováním. Obě studie, které vypracovali odborníci a odbornice Idea při CERGE-EI, vznikly na základě

Svářečky – ženy skutečně existují. Není raritou, že ženy dnes pracují jako montérky, chirurgyně či webmasterky a muži na pozicích šičů či zdravotních sester – bratrů. Názvy mnoha manuálních profesí nejsou v ženském rodě často vůbec vžité. Přesto projekt 22