Search
Close this search box.

Nová studie: Dobrá praxe rovného odměňování Kanada

V sekci ke stažení najdete novou studii věnující se rovnému odměňování v Kanadě.

Genderovou rovnost, včetně rovnosti v odměňování, pokládají v Kanadě za jeden z důležitých znaků demokracie, a proto jí věnují velkou pozornost.Prostudujte si historický vývoj GPG, legislativní zásady a jejich uplatňování v praxi.Co z toho se pro nás může stát inspirací?