Search
Close this search box.

Různé

Rozumíte si se statistikami? Je vám blízké téma rovného odměňování mužů a žen a psaní je pro vás přirozený prostředek vyjadřování? Pojďte posílit náš tým! Kontaktujte nás do 31. května 2023: lenka.pejchalova@mpsv.cz

V květnu tradičně oslavujeme mateřství. Jsou to především matky, které upozaďují svoje ambice a potřeby, aby vychovaly další generace. A jsou to tytéž matky, které pak ve stáří upadají do chudoby z důvodu celoživotně nerovných podmínek v odměňování. Je to

Pozor, máte více času na přihlášení do výběrového řízení. Kontaktujte nás do 20. května 2023: lenka.pejchalova@mpsv.cz Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Rovná odměna, který se zaměřuje na řešení problému rozdílného odměňování žen a mužů v České republice, hledá

Na přelomu března a dubna proběhl 14. ročník konference Equal Pay Day, největší tuzemské akce zaměřené na rovné odměňování. Projekt Rovná odměna se jí opět zúčastnil v roli odborného partnera a vyslal ženám jasnou zprávu: „Pracujeme na tom, abyste mohly

Česká republika se přihlásila k deklaraci na posilování role žen v rámci Evropsko-Středomořského regionu. Delegace z ČR se také zúčastnila Konference na vysoké úrovni pro posilování role žen ve společnosti, která se koná každé dva roky. V Madridu se dne

Na 25. listopadu připadá „oranžový den“, kterým začíná 16denní kampaň proti násilí na ženách a dívkách. A projekt Rovná odměna se k ní připojuje. Hlavní gestorka projektu Lenka Simerská (na snímku vedle velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze Andrease Künna)

Při nastavování pravidel pro rovné odměňování může jako jeden ze zdrojů inspirace posloužit příklad dobré praxe ze zahraničí. Podívejme se do Kanady, která rovnost žen a mužů vnímá jako jeden z významných stavebních kamenů demokracie a rovnost odměňování jako její

Nenechme spadnout ukrajinské ženy do šedé zóny Dnešní Mezinárodní den žen je historicky spjatý s úsilím žen o rovnoprávnost a je jedním ze symbolů boje za lidská práva v globálním měřítku. Toto téma získává v kontextu současných událostí nový rozměr.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies udílí již sedmnáctým rokem těm nejférovějším společnostem prestižní titul Firma roku 2022: Rovné příležitosti. Protože se letos zaměří na rovné odměňování, oslovila náš projekt, který intenzivně řeší toho téma pomocí analytického nástroje Logib. Těšíme se,

Hana Brablcová Ke konci srpna tohoto roku rozhodl Ústavní soud o případu, který nečekaně silně rozvířil debatu na téma „co je to spravedlivá odměna za práci“. Jádrem sporu v tomto případě nebylo rozdílné odměňování žen a mužů, ale otázka, zda

V rámci konference Equal Pay Day 2021 s podtitulem Počítejte s námi, která proběhla na přelomu března a dubna, jsme uspořádali anketu, ve které jsme se ptali například na to, zda lidé sdílejí výši svého platu/mzdy s ostatními, jestli podepisují