Search
Close this search box.

Ocenění Firma roku 2022: Rovné příležitosti převezmou letos premianti v rovném odměňování

Obecně prospěšná společnost Gender Studies udílí již sedmnáctým rokem těm nejférovějším společnostem prestižní titul Firma roku 2022: Rovné příležitosti. Protože se letos zaměří na rovné odměňování, oslovila náš projekt, který intenzivně řeší toho téma pomocí analytického nástroje Logib. Těšíme se, že na akci zaujmeme roli odborného partnera, člena poroty a experta a budeme mít příležitost předat své know-how na projektové konferenci.

Každý z ročníků události FIRMA ROKU 2022: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI bývá zpravidla blíže zaměřen na určitou část problematiky rovnosti příležitostí pro ženy a muže. Česko nadále patří mezi evropské země s největším rozdílem v průměrných mzdách žen a mužů a tento problém se ukazuje jako čím dál tím palčivější. Organizátoři a organizátorky akce se proto rozhodli poukázat na něj a vyzvat k účasti firmy, které jej aktivně řeší.

Rozdíly v odměňování nebývají úmyslné

Organizace, které postoupí do druhého kola, získají kromě dalšího možnost analýzy příjmové rovnosti unikátním nástrojem Logib. Ujmou se jí expertky našeho projektu, které nástroj Logib již pátým rokem spravují a adaptují na české prostředí. „Z naší dlouholeté práce se zaměstnavateli vyplývá, že drtivá většina z nich je přesvědčena, že v oblasti odměňování nikoho neznevýhodňuje. Přesto rozdíly v příjmech žen a mužů existují. A nikoho asi nepřekvapí, že častěji v neprospěch žen,“ uvádí Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, která se zároveň již pět let podílí na vývoji české verze nástroje Logib na MPSV. „Detailní analýza pomáhá odhalit a rozklíčovat důvody, které k nižším příjmům žen vedou a je tak prvním krokem k jejich narovnání,“ dodává.

    

Roste zájem o Logib

Lenka Simerská, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI potvrzuje, že rozdíly v odměňování nebývají ze strany zaměstnavatelů úmyslné. Zpravidla o nich neví ani samotné ženy, protože nemají porovnání. Mluvit s kolegy o příjmech je stále tabu, řada lidí si dokonce mylně myslí, že jim to zakazuje doložka pracovní smlouvy o mlčenlivosti. „Jsem velmi ráda, že dostaneme příležitost k šíření našeho know-how a povědomí o spravedlivém a srozumitelném odměňování. Doufám, že to inspiruje i další firmy k tomu, aby si nechaly zanalyzovat svůj systém odměňování nástrojem Logib,“ říká Simerská. Mezi společnosti, které analýzou již prošly, přitom patří celá řada komerčních i nekomerčních subjektů, například MAKRO Cash & Carry ČR, Komerční banka, Mendelova univerzita v Brně nebo Technologická agentura České republiky.

Kromě analýzy Logibem bude pro vítězné organizace odměnou rovněž prezentace prostřednictvím mediálních partnerů společnosti Gender Studies, na webu soutěže a na sociálních sítích a také v tiskové zprávě s rozsáhlým mediálním dopadem. Slavnostní vyhlášení proběhne na závěrečné odborné konferenci 17. června 2022.

Přihlášky je možné zasílat od 6. prosince 2021. Do soutěže se mohou přihlásit zaměstnavatelé působící v České republice v soukromé, státní i neziskové sféře bez ohledu na velikost, odvětví či oblast působnosti. Více informací a přihlášku najdete na webu soutěže.