Search
Close this search box.

Rovná odměna usiluje o to, aby ženy mohly být vidět a slyšet

Na přelomu března a dubna proběhl 14. ročník konference Equal Pay Day, největší tuzemské akce zaměřené na rovné odměňování. Projekt Rovná odměna se jí opět zúčastnil v roli odborného partnera a vyslal ženám jasnou zprávu: „Pracujeme na tom, abyste mohly být vidět a slyšet“.      

„Být vidět a slyšet“. To bylo motto letošního ročníku tradiční konference Equal Pay Day pořádané veřejně prospěšnou společností Business & Professional Women ČR. Akce opět otevřela prostor pro vzájemnou inspiraci, motivaci, edukaci a sdílení dobré praxe v oblasti rovného odměňování. Účastníci a účastnice se shodli na tom, že nezbytnou podmínkou pro férové odměňování mužů a žen je transparentnost, tedy větší a snadnější dostupnost informací o odměňování, přehlednější systém a možnost otevřené debaty.

Transparentnost v odměňování ovšem předpokládá, že víme, co je stejná práce, případně práce stejné hodnoty, a nerovnosti umíme řešit na systémové úrovni. A to je právě jednou z klíčových aktivit projektu Rovná odměna, který usiluje o vytvoření teoretického a systémového základu v oblasti rovného odměňování tak, aby ženy vůbec mohly být vidět a slyšet,“ vysvětluje Petra Sofie Haken, expertka na nástroje transparentnosti, a odkazuje přitom na nejnovější studii projektu „Co víme o rozdílech ve výdělcích žen a mužů“.  

Stále se setkáváme s množstvím individuálních případů nerovného odměňování mužů a žen a nesprávně nastavenými podmínkami ve firmách a institucích. Pro ty vyvinul projekt efektivní nástroje, které pomáhají zaměstnavatelům i běžným zaměstnancům a zaměstnankyním v konkrétních situacích. Jedná se o chytrý HR nástroj Logib, Férovou kalkulačku a poradnu vedenou odborníky a odbornicemi na téma odměňování. V dalším plánu se projekt podílí na systémovém řešení problému, v poslední době to byla příprava významných strategických dokumentů, z nichž budou v blízké budoucnosti vyplývat nové povinnosti pro zaměstnavatele,“ pokračuje Petra Sofie Haken.  

Jedná se o aktuálně schválenou novou evropskou směrnici o transparentnosti odměňování[1] a národní dokument Akční plán rovného odměňování schválený vládou na konci roku 2022, který byl připravován s ohledem na znění návrhu směrnice z roku 2021.

Evropská směrnice zahrnuje řadu praktických opatření, jejichž cílem je postupně zvýšit transparentnost odměňování u zaměstnavatelů, kteří mají více než 100 zaměstnaných. Akční plán rovného odměňování pak obsahuje konkrétní sadu opatření na podporu transparentnosti a stejné odměny za stejnou práci, například indexaci mezd po návratu z mateřské či rodičovské nebo informování o výši mzdy v inzerci pracovních míst.

Cílem projektu Rovná odměna je připravit na tyto nové povinnosti pracovní trh v ČR a poskytnout zaměstnavatelům nástroje a postupy, které s jejich naplňováním co nejvíce pomohou,“ uvedla k tomu gestorka projektu Lenka Simerská.

„Věřím, že na dalším, již 15. ročníku konference Equal Pay Day, který se bude konat 11.–12. března 2024, si i díky našim aktivitám v této oblasti budeme moci říct, že došlo k dalšímu posunu směrem k férovějšímu odměňovaní,“ dodává Simerská.

 

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.