Search
Close this search box.

Logib

Předsudky a chaos. Dvě časté příčiny toho, že ženy nemají na trhu práce rovné postavení a férovou odměnu. Zatímco boj s předsudky je běh na dlouhou trať, nedostatečná transparentnost se dá řešit ihned. Jedním z nástrojů sloužících k analýze odměňování

Rádi bychom vás informovali o příležitosti pro poradenské firmy, které by se chtěly podílet na řešení přetrvávající nerovnosti v odměňování mužů a žen v Česku. MPSV se chystá vypsat veřejnou zakázku „Audity rovného odměňování“, ve které bude hrát Rovná odměna

Den rovnosti v odměňování, ve světě známý jako „Equal Pay Day“, nám každý rok připomíná, do kdy ženy musí pracovat navíc, aby dosáhly stejného průměrného výdělku jako muži za loňský rok. V Česku letošní jarní den rovného odměňování žen a mužů vychází na 1. března.

Společnost ČEZ, a. s. se zařadila mezi zaměstnavatele, kteří ve spolupráci s projektem 22 % K ROVNOSTI absolvovali analýzu odměňování nástrojem Logib. V zodpovědném přístupu k odměňování se tak přidala k 18 dalším společnostem, od soukromých firem až po veřejné

V pátek 7. října 2022 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2022. Protože ústředním tématem 14. ročníku soutěže bylo rovné odměňování a součástí hodnocení také analýza pomocí nástroje Logib, nemohl u toho náš projekt

Na Velvyslanectví Švédska v ČR proběhlo v pondělí 12. 9. 2022 předání certifikátů o analýze rovného odměňování žen a mužů nástrojem Logib. Slavností akce, která se konala pod záštitou švédského velvyslance J. E. Fredrika Jörgensena, završila jednu z významných fází

Rádi bychom vás informovali o příležitosti pro poradenské firmy, které by se chtěly podílet na řešení přetrvávající nerovnosti v odměňování mužů a žen v Česku. MPSV se chystá vypsat v září 2023 veřejnou zakázku „Audity rovného odměňování“, ve které bude

Helena Skálová, genderová expertka KA2 „O rovnosti v odměňování žen a mužů jsem už slyšela, ráda bych se dozvěděla víc!“ „Jsem zvědavý, co to ten Logib vlastně je a jak přesně rozdíly v odměňování měří.“ „Zaměstnavatele z našeho regionu, zajímá, jak to bude

Dita Jahodová z našeho týmu, odborná garantka pro nástroj Logib, byla v polovině května přizvaná k on-line kulatému stolu pořádanému neziskovou organizaci OPIM. Představila zaměstnavatelům cesty, jak odhalit nerovnosti v odměňování mužů a žen, a nastínila, co přinese chystaná evropská

Mendelova univerzita si jako první univerzita u nás nechala prověřit rovnost odměňování Problém nerovného odměňování se nevyhýbá ani oblasti vědy a výzkumu. Rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou zde činí více než osm tisíc korun. Nedostatečné finanční ohodnocení je však

Téma rovného odměňování mužů a žen rezonuje nejen v komerční, ale i ve veřejné sféře. Intenzivně se mu věnuje také významný poskytovatel podpory výzkumu Technologická agentura ČR (TA ČR), pro kterou je otázka spravedlivého odměňování součástí systematického odstraňování bariér na

V posledních letech přibývá zaměstnavatelů, kterým není lhostejné, v jakém stavu jeodměňování v jejich firmách. Situaci monitorují a když narazí na nesrovnalosti, snaží sezjednat nápravu. Týká se to i spravedlivého odměňování mužů a žen. Skvělým nástrojem ješvýcarský Logib spravovaný a