Search
Close this search box.

Představili jsme Logib na D&I Shapers

Dita Jahodová z našeho týmu, odborná garantka pro nástroj Logib, byla v polovině května přizvaná k on-line kulatému stolu pořádanému neziskovou organizaci OPIM. Představila zaměstnavatelům cesty, jak odhalit nerovnosti v odměňování mužů a žen, a nastínila, co přinese chystaná evropská směrnice na podporu transparentnosti v oblasti odměňování.

Společnost OPIM pod vedením Jany Tikalové se snaží již více než dvacet let zjednodušit život lidem, kteří jsou na trhu práce diskriminováni nebo jinak znevýhodněni. OPIM spustil vloni dvě velké iniciativy, z nichž nejnovější nese název D&I Shapers. Tato platforma sdružuje organizace se zájmem o systematickou změnu v oblasti diverzity a inkluze a nabízí praktické a konkrétní nástroje, postupy, best practice a nová témata ke společným cílům, kterými jsou rovné příležitosti, respekt, inkluze pro všechny a společenská odpovědnost.

Rovné odměňování žen a mužů se brzy stane evropským standardem

K iniciativě D&I Shapers se přidalo již dvanáct velkých firem včetně šesti zakládajících. Na posledním kulatém stolu seznámila Dita Jahodová zástupce některých členů platformy s nástrojem Logib. Byli mezi nimi představitelé společností ČSOB, Plzeňský Prazdroj, Česká spořitelna, Home Credit, Vodafone nebo Generali Česká pojišťovna.

Rovné odměňování žen a mužů se brzy stane evropským standardem a zaměstnavatelé nyní mají jedinečnou příležitost využít zdarma naší expertizy a zjistit, kde jim případné rozdíly v odměňování vznikají. A co mohou dělat proto, aby je snížili,“ uvádí k tématu Dita Jahodová.  „Na D&I Shapers Round Table jsme firmám přiblížili, jak se mohou začít připravovat na směrnici Evropské komise na podporu transparentnosti v systémech odměňování a v čem jim může být nástroj Logib dobrým pomocníkem,“ uzavírá.

Inkluze jde ruku v ruce s byznysem

V D&I Shapers přistupujeme k problematice strategicky, seshora. Důležité je zmapovat firmu, identifikovat problémy, zjistit skutečné důvody, proč zaměstnanci odchází, zeptat se lidí, jak se ve firmě cítí. Pokud chce firma generovat byznys, nemůže D&I (diverzitu a inkluzi) považovat za vedlejší projekt. Naopak – lidé, kultura a inkluze jdou ruku v ruce s byznysem,“ říká zakladatelka společnosti OPIM Jana Tikalová a potvrzuje, že téma D&I se dnes objevuje zcela běžně mezi strategickými prioritami firem.

Děkujeme zakladatelce a výkonné ředitelce společnosti OPIM Janě Tikalové za pozvání ke kulatému stolu, a především za systematickou podporu rovného odměňování žen a mužů.