Search
Close this search box.

Vítězové soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2022 prověřeni i Logibem

V pátek 7. října 2022 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2022. Protože ústředním tématem 14. ročníku soutěže bylo rovné odměňování a součástí hodnocení také analýza pomocí nástroje Logib, nemohl u toho náš projekt chybět. Letos jsme tak rádi sehráli důležitou roli odborného partnera soutěže.

Do letošního ročníku se přihlásily firmy a organizace s více než 36 tisíci zaměstnaných. Hodnocení soutěže probíhalo i tento rok ve dvou kolech. V prvním hodnotil materiály přihlášených organizací interní tým Gender Studies, o. p. s., ve druhém pak postoupivší organizace posuzovala odborná porota, která letos zasedla ve složení: právnička se zaměřením na pracovní právo z Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray, expertka na procesní a personální management ze společnosti TALLA Hana Salačová Svobodová, Vít Strobach z Úřadu vlády České republiky, odborná garantka pro inspektoráty práce a Akční plán Lada Wichterlová z našeho projektu a genderová expertka, ředitelka Gender Studies, o. p. s. Johana Jonáková. Hodnotící průřezová kritéria dotazníku pro přihlášené zaměstnavatele byla stejná jako v předešlých letech. Byla to inovativnost, aktivní podpora diverzity na pracovišti a přenositelnost programů a iniciativ do jiných firem. Ve druhém kole všichni postoupivší zaměstnavatelé dostali příležitost projít analýzou příjmové rovnosti pomocí nástroje Logib.

Workshop: Jak na rovné odměňování v praxi

Závěrečná konference soutěže nezůstala pouze na teoretické rovině. V rámci odpoledního programu proběhl workshop pod vedením genderové expertky a analytičky Logib z projektu Heleny Skálové. Jeho cílem bylo seznámit účastníky a účastnice s nástroji na podporu prosazování rovného odměňování a toho, jak rovného odměňování dosahovat, na individuální i institucionální úrovni. Mluvilo se o tom, jak určit hodnotu vlastní práce, ale i o tom, jak posuzovat práci stejné hodnoty. Helena Skálová vysvětlovala nejen to, jak funguje Logib, ale i další nástroje, jako je mzdová a platová kalkulačka.

 „Nerovnosti v odměňování mají mnoho příčin, jejich společným jmenovatelem ale jsou genderové předsudky a stereotypy, kterým všichni čelíme již od dětství. Ať už je to výchova ke skromnosti a pasivitě u dívek, která se odráží v horší pozici při vyjednávání o výši příjmu, či motivace k volbě oborů činnosti, které jsou pro ženy či muže typické, přičemž ty „ženské“ jsou výrazně méně finančně ohodnoceny. Na cestě k rovnosti je tak před námi stále mnoho práce. Usnadnit ji mohou systémové nástroje a opatření, jako je například připravovaná evropská směrnice o transparentnosti v odměňování, což je jeden z hlavních předpokladů k dosažení spravedlnosti v této oblasti,“ říká Skálová.

Férovost odměňování jako otázka lidské spravedlnosti

A jak to dopadlo? Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti za rok 2022 získal Ústav mezinárodních vztahů Praha, v. v. i. Odborná porota kladně zhodnotila dlouhodobý, široký a komplexní přístup k tématu rovných příležitostí a rovného odměňování, který se opírá o transparentní politiku odměňování a rozsáhlé interní metodiky. Pozitivně hodnotila také podporu rodičů například prostřednictvím vlastní dětské skupiny, baby friendly pracovního prostředí, výrazně nadstandardního počtu sick days či práce na home office a v neposlední řadě kvitovala absenci smluvní doložky o mlčenlivosti.

K výbornému výsledku přispěl i výstup z analýzy odměňování Logib, který ukazuje, že nikdo ze zaměstnaných není systematicky znevýhodňovaný v odměňování na základě pohlaví,“ uvedla Lada Wichterlová. „Transparentnost a férovost v odměňování bereme jako otázku základní lidské spravedlnosti i motivace kolegů a kolegyň, aby se u nás cítili dobře a naplňovali svůj potenciál,” okomentoval úspěch ředitel Ondřej Ditrych.

Genderové stereotypy lze snižovat již při náboru

Zvláštní ocenění společnosti dm drogerie markt s.r.o. reflektovalo velké úsilí především v oblasti péče o zaměstnané, transparentnosti odměňování a flexibility práce i ve směnném provozu. Porota dále ocenila zastoupení žen a mužů téměř na všech úrovních firemní hierarchie odpovídající poměru žen a mužů v zaměstnanecké populaci. Kladně zhodnotila, že společnost aktivně podporuje snižování genderových stereotypů už ve fázi náboru. V hodnocení rovněž hrála roli vysoká úroveň komunikace se zaměstnanými, ať už se jedná o proces stížností včetně pozice ombudsmana, transparentní komunikaci pravidel pro odměňování či proaktivní zjišťování spokojenosti zaměstnaných.

Čím dál tím víc zaměstnavatelů usiluje o změnu

Ocenění Firma roku vyhlašuje Gender Studies, o.p.s. již od roku 2004. Ředitelka Gender Studies, o.p.s. Johana Jonáková považuje téma rovných příležitostí v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních otázek genderové rovnosti. „Přestože máme stejnou odměnu za stejnou práci ukotvenou v legislativě už od roku 1945, ukazuje se téma letošního ročníku ocenění jako nanejvýš aktuální! Rovnosti v odměňování jsme nedosáhli ani za socialismu, ani v devadesátých letech a bohužel i v současnosti patří ČR v evropském srovnání k zemím s nejhorším výsledkem,“ konstatuje Jonáková.

„Letošní soutěž Firma roku: Rovné příležitosti přináší odlišnou perspektivu na rovné odměňování a nástroje, které máme na to, abychom nerovnost v odměňování zmírňovali,“ uvedla k tomu Dita Jahodová, odborná garantka pro nástroj Logib. Ta za projekt 22 % K Rovnosti komunikuje se zaměstnavateli z komerční i státní sféry, vysvětluje jim princip fungování nástroje Logib a společně s týmem pracuje na analýzách rovnosti odměňování. „Minulý měsíc jsme na švédském velvyslanectví předali 18 firmám a institucím certifikáty o analýze nástrojem Logib. Mezi nimi byla společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Mendelova univerzita v Brně nebo IKEA, Česká republika, s.r.o. Jsem ráda, že dnes jsme ocenili další ze společností, kterým není rovnost odměňování mezi muži a ženami lhostejná,“ dodala Dita Jahodová.