Search
Close this search box.

Pozvánka na II. konzultaci k veřejné zakázce „Audity rovného odměňování“

Rádi bychom vás informovali o příležitosti pro poradenské firmy, které by se chtěly podílet na řešení přetrvávající nerovnosti v odměňování mužů a žen v Česku. MPSV se chystá vypsat veřejnou zakázku „Audity rovného odměňování“, ve které bude hrát Rovná odměna důležitou expertní roli. 

Půjde o tříletý projekt, jehož součástí bude také zaškolení auditorů a auditorek dodavatele v práci s analytickým nástrojem rovného odměňování Logib. Odbornou podporu a mentoring při tom budou poskytovat naše expertky a metodičky, které nástroj v uplynulých letech úspěšně odpilotovaly u renomovaných zaměstnavatelů ze státní i soukromé sféry, jako jsou IKEA nebo Technologická agentura ČR. Po proškolení bude auditorům a auditorkám nástroj volně zpřístupněn a projekt Rovná odměna bude i nadále v roli odborného garanta auditů.

Záměrem veřejné zakázky bude nejen efektivní systémová podpora transparentního a férového odměňování u konkrétních zaměstnavatelů, ale také zvyšování povědomí o této problematice u široké veřejnosti a sdílení dobré praxe.

Nezávazná a bezplatná tržní konzultace k této veřejné zakázce proběhne dne 29. března 2023 od 10.00, a to jak prezenčně v budově MPSV (Podskalská 19), tak on-line prostřednictvím MS Teams. Na schůzce si upřesníme, jaká jsou očekávání zadavatele, probereme nejasnosti a rádi si vyslechneme vaše podněty.

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 27. 3. 2023 na adrese petra.ingerova@mpsv.cz.