Věnujeme se problematice
rovného
odměňování

Rozdíl ve výdělcích žen a mužů (tzv. Gender Pay Gap – GPG) činí v České republice 18,9 %.  Průměr EU je přitom o více než 5 % nižší. Mezi členskými státy jsme tak na pátém místě od konce.

Nerovné odměňování má celou řadu příčin. Jeho výši ovlivňuje například vyšší koncentrace žen v hůře placených zaměstnáních (školství, zdravotní a sociální péče), nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích, genderové stereotypy ve vnímání společenské role žen a mužů (žena – pečovatelka, muž – živitel rodiny), nerovnoměrné dělení péče o děti a práce v domácnosti nebo také přímá diskriminace v zaměstnání.

Spolupracujeme