Ke stažení

Kvalitativní a kvantitativní studie

– rok vydání 2021 –
Makroekonomická analýza realizovaná Deloitte Advisory s.r.o.

– rok vydání 2021 –
Makroekonomická analýza realizovaná Deloitte Advisory s.r.o.

– rok vydání 2021 –
Makroekonomická analýza realizovaná Deloitte Advisory s.r.o.

– rok vydání 2020 –
Shrnutí publikovaných studií

– rok vydání 2020 –
Komplexní analýza ve spolupráci s Deloitte Advisory s.r.o.

– rok vydání 2020 –
Kvalitativní studie ve spolupráci
s Deloitte Advisory s.r.o.

– rok vydání 2018 –
Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů

Rozdíly v odměňování žen
a mužů v ČR

– rok vydání 2017 –
Hloubková analýza statistik
a mezinárodní srovnání

Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR