o projektu

Jsme systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřený na řešení problému rozdílného odměňování žen a mužů v České republice.

Na cestě za svým cílem spolupracujeme nejen s Úřadem práce ČRStátním úřadem inspekce práce a Kanceláří veřejného ochránce práv, ale i dalšími politickými aktéry, neziskovými organizacemi a některými vědeckými pracovišti.

Díky této unikátní spolupráci může vznikat celá řada konkrétních nástrojů i praktických přístupů, jak problém nerovného odměňování řešit. Více se dozvíte na dalších záložkách tohoto webu.

Projekt „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702, je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

naše cíle

Cíl 1

Zahájit proces snižování rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR

Cíl 2

Zvýšit obecné povědomí o samotné existenci problému

Cíl 3

Propojit a aktivizovat všechny, kterých se tento problém týká. Zaměstnance, zaměstnavatele, odpovědné instituce státní správy, sociální partnery
i nejširší veřejnost

Cíl 4

Navrhnout (a v praxi důkladně ověřit) nové a účinné přístupy, které pomohou s řešením problému

Cíl 5

Přispět k větší transparentnosti odměňování na českém pracovním trhu