Aktivity projektu

Hloubkové analýzy

Provádíme kvalitativní i kvantitativní studie odměňování žen a mužů, které vycházejí z dosud nezpracovaných dat o průměrných mzdách a platech v České republice (dle klasifikace CZ-ISCO).

Metodika kontrol odměňování

Provádíme kvalitativní i kvantitativní studie odměňování žen a mužů, které vycházejí z dosud nezpracovaných dat o průměrných mzdách a platech v České republice (dle klasifikace CZ-ISCO).

Pilotní metodika pro Úřad práce ČR

Provádíme kvalitativní i kvantitativní studie odměňování žen a mužů, které vycházejí z dosud nezpracovaných dat o průměrných mzdách a platech v České republice (dle klasifikace CZ-ISCO).

Mzdová a platová kalkulačka

Díky naší komplexní aplikaci můžete zjistit reálnou výši mzdy/platu pro konkrétní zvolenou pozici. Kalkulačka zohledňuje věk, pohlaví, obor, kvalifikaci či region.

Manuál vyjednávání o mzdě/platu

Pomůžeme k základním informacím o pracovněprávní legislativě těm, kteří se vracejí do práce po mateřské či rodičovské.

Logib

Převádíme do českého prostředí osvědčený švýcarský nástroj, díky kterému mohou zaměstnavatelé bezplatně analyzovat míru férovosti odměňování ve své firmě či instituci.

Vzorová ustanovení kolektivních smluv

Usilujeme o podporu role sociálního dialogu v procesu snižování rozdílu v odměňování.

Vzdělávání státní správy

Vedeme školení v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, která jsou určena primárně zaměstnancům a zaměstnankyním Státního úřadu inspekce práce a Úřadu práce ČR.

Legislativní analýza

Přinášíme možnosti legislativních opatření pro efektivní snižování rozdílů v odměňování žen a mužů.

Ekonomická analýza

Vyhodnocujeme dopady rozdílu v odměňování na ekonomiku České republiky (HDP, veřejné finance, produktivita práce).

Výzkum veřejného mínění

Projekt průběžně mapuje aktuální názory veřejnosti na problematiku (ne)rovnosti v odměňování žen a mužů.

Osvětová kampaň

Pomáháme zvyšovat obecné povědomí o existenci problému nerovného odměňování a představujeme možnosti jeho řešení.

Evaluace

Sledujeme a vyhodnocujeme úspěšnost našich jednotlivých aktivit, což nám poskytuje cennou zpětnou vazbu.

Zahraniční spolupráce

Inspirujeme se dobrou praxí našich evropských sousedů.

Akční plán

V souladu s novou Směrnicí Evropské komise vytváříme Akční plán pro rovné odměňování žen a mužů, který je vystavěn na poznatcích, analýzách a výstupech klíčových aktivit projektu.