Kontrola Rovného odměňování

V jedné z klíčových aktivit projektu se zaměřujeme na zlepšení a zefektivnění kontrol rovného odměňování, které přímo ve firmách a institucích provádí Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Cílem aktivity je především revidovat stávající metodické postupy a na jejich základě vytvořit (a v praxi otestovat) zcela novou metodiku pro kontrolu rovného odměňování žen a mužů.

Za tímto účelem je v projektu 22 % K ROVNOSTI vytvořena pracovní skupina, která se skládá z odbornic a odborníků z řad SÚIP, Ministerstva práce a sociálních věcí, Kanceláře veřejné ochránkyně práv (KVOP) i soukromých právnických organizací.

Metodika pro kontrolu rovného odměňování

Posláním nové metodiky je (v první řadě) usnadnit kontrolorům přesný výklad pojmů, kterých v souvislosti s povinností rovného odměňování užívá samotný zákoník práce. S pomocí metodiky (upravující vyhodnocování dílčích charakteristik, jakými jsou kupř. složitost, odpovědnost nebo namáhavost konkrétního druhu práce) tak kontrolor snadno dospěje k určení, co přesně lze v případě konkrétního zaměstnavatele považovat za „stejnou práci“ nebo „práci stejné hodnoty“, což je naprosto zásadní pro správné nastavení každé individuální kontroly. Kromě výkladu pojmů v daných souvislostech (nezbytného pro stanovení, na CO by se kontrola měla zaměřit) metodika samozřejmě upravuje i samotný způsob vyhodnocování klíčových ukazatelů (vzdělání, délka zaměstnání apod.), které ovlivňují vlastní závěry kontroly (tj. stanovuje, JAK by měla kontrola probíhat, aby byla efektivní a přinesla co nejpřesnější výsledky). Důležitou roli hrají v rámci kontrol i testy přímé a nepřímé diskriminace.

Proč metodiku testujeme?

S pilotním testováním metodiky se započalo již v průběhu roku 2018, a to v rámci plánovaných kontrol zaměstnavatelů ze strany SÚIP. Takových kontrol SÚIP každoročně provede více než 200, přičemž přímo na rovné odměňování bývá zaměřena cca jedna čtvrtina. Testování metodiky, jehož cílem je proces kontrol rovného odměňování žen a mužů co nejlépe nastavit, bude probíhat až do konce realizace celého projektu. Do konečné verze metodiky pak budou zapracována veškerá jeho zásadní zjištění.

Čeho chceme dosáhnout?

Naším cílem je především co nejvíce zefektivnit samotný způsob provádění kontrol rovného odměňování a přispět tak k zajištění jejich dlouhodobé udržitelnosti. Svou roli by měla vznikající metodika sehrát i na poli prevence – jako studijní materiál pro dotčené pracovníky státní správy a zároveň doporučení pro zaměstnavatele, kterak v oblasti odměňování spravedlivě nastavovat vnitřní předpisy.