12. ročník konference EPD se nesl na vlně vzájemného sdílení a inspirace

První dubnový den vyvrcholil 12. ročník konference Equal Pay Day. A jeho účastníci a účastnice jsou stále plné dojmů. Během sedmi dnů se se jich sešlo úctyhodných 918; stejně jako vloni se setkali na online platformě, kterou konferenci vymezila pravidla současné pandemické situace. Jaké jsou dojmy z konference, která dala jasně najevo, že s ženami ve veřejném prostoru je třeba počítat? 

Organizace Business & Professional Women CR, která stojí za konferencí Equal Pay Day, pojala online formát jako výzvu a zapojila do programu osobnosti nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Otevřelo to nové možnosti nejen hostkám a hostům ze vzdálených zemí, ale i ženám, které by se jinak nemohly zapojit. „Konference propojila ty, kteří by se kvůli pandemii neměli možnost setkat. A to usnadnilo přístup lidem, kteří by jinak byli vyloučeni, typicky jsou to matky s malými dětmi,“ říká socioložka Marie Pospíšilová ze Sociologického ústavu Akademie věd. „Já sama se dvěma malými dětmi bych asi nebyla schopna se konference účastnit v takovém rozsahu,“ dodává.

22 % K ROVNOSTI jako odborná pojistka
Škála témat byla velmi pestrá, od nerovného odměňování žen a mužů přes rovnost příležitostí až po otázku slaďování pracovního a osobního života. Právnička Kanceláře veřejného ochránce práv Lucie Obrovská vyzdvihla oficiální partnerskou roli projektu 22 % K ROVNOSTI a popsala ji jako odbornou pojistku. Gestorka projektu Lenka Simerská ve své řeči nazvané “Pojďme hru peněz hrát otevřenými kartami” pojmenovala úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout během existence projektu, jedním dechem však zmírnila přílišný optimismus. “GPG už nečiní 22, ale pouze 18,9 % a ČR už není druhá, ale pátá nejhorší země v EU, je ovšem třeba také říct, že důvody k oslavě zatím nemáme. I když číslo klesá, příběhy žen a firemní postupy se ve větším měřítku nijak výrazně nemění,” uvedla a dále seznámila s nástroji, které by mohly dát věci do pohybu. Hlavním nástrojem je měření pomocí analytického nástroje LOGIB, který je nyní možné využít v rámci pilotního testování zdarma. Dalším užitečným nástrojem je takzvaná indexace po mateřské a rodičovské dovolené, která již nyní funguje například ve společnosti Mondelez. Lenka Simerská zmínila také důležitost vytváření prostředí diverzity a rozvíjení soft skills, včetně sebevědomí a metod vyjednávání. Hodně prostoru pak věnovala hodně diskutované platové transparentnosti, která pro nás jako pro členský stát EU bude povinností. “Nejde o to, aby všem visela na očích výše platu/mzdy nebo aby měli zaměstnavatelé svázané ruce při určování výše výdělku. Cílem by mělo být, aby byly všechny rozdíly v odměňování jasně logicky vysvětlené a struktura odměňování ve firmě byla jasně popsaná,” vysvětlila Lenka Simerská a závěrem vyzvala ženy: “V odměňování je řada her, které musíme hrát. Pojďme se je všechny naučit, jak nejlépe umíme, vyjednávejme, buďme aktivní, zjišťujme neustále svou hodnotu na trhu práce. Ale pojďme trochu odkrýt karty a hrát tu hru otevřeněji a transparentněji”.

Praxe je nejlepší studijní materiál
Jedním z nejvíce oceňovaných aspektů konference byl její praktický přínos. Velmi mě potěšilo, že letošní konference akcentovala nejen problém vysokého rozdílu GPG napříč různými kategoriemi, který se vlivem pandemie bohužel opět prohlubuje, ale v jednotlivých výstupech a mentoringových setkáních zazněly i příklady přímo z praxe,“ uvedla odborná garantka pro metodiky rovného odměňování v projektu 22 % K ROVNOSTI Petra Sofie Haken. To potvrdila i Dita Jahodová, odborná garantka pro nástroj LOGIB a sociální dialog v témže projektu. “Pro mě byla cenná možnost poslechnout si zkušenosti žen, tedy to, jakými způsoby slaďují pracovní a osobní život, jak se jim daří vytvářet si v prostor na realizaci vlastních snů, ale i to, na co v této souvislosti naráží a jaké mají možnosti vyjednávat o výši svého platu/mzdy. Pomáhá mi lépe porozumět podmínkám, v nichž ženy v byznysu pracují, a kudy je smysluplné se ubírat při prosazování rovného odměňování v tomto prostředí,” uvedla. „Pro mě je vždy cenné poslechnout si nejen teoretiky a akademiky, ale taky ty, kteří, nebo spíš které uspěly na trhu,“ přitakala Lucie Obrovská.

Je dobré certifikovat?
K debatě byla letos pozvaná i zakladatelka švýcarské Equal Salary Foundation Véronique Goy Veenhuys, která v roce 2005 přišla s konceptem certifikace férového odměňování a v roce 2010 založila nadaci, která komplex nástrojů a certifikát spravuje. Rozhovor o jejích zkušenostech s ní vedla Lenka Simerská. Seznam firem, které se nechaly certifikovat, už dávno překročil hranice švýcarské federace. “Věřím, že cesta certifikace je účinná, jen se obávám, že ochota firem investovat dobrovolně za takové služby bude u nás teď trochu zabržděná následky pandemie,” řekla Lenka Simerská, a dodává, že ani teď by zaměstnavatelé na férové odměňování neměli rezignovat.

Kombinace konference a mentoringu funguje 
Znovu se potvrdilo, že skvěle funguje kombinace dopoledního formátu konference a odpoledních mentoringů. O témata dopoledních konferencí a odpoledních programů se postaralo 39 účastníků a 60 mentorek. „Nápad s odpoledními mentoringy je originální a zajímavý. Moje mentoringy s paní Steinmasslovou, paní Šebo a paní Samkovou byly perfektní; byla to otevřená výpověď známých  dam, které uspěly na trhu a staly se úspěšnými podnikatelkami“ říká Lucie Obrovská. Stejnou zkušenost má i Mirka Šircová, z projektu 22 % K ROVNOSTI: „Pro všechny byl inspirativní praktický mentoring paní Bohdany Goliášové s názvem 13. komnaty našich byznysů + akční plán restartu. Rozebírali jsme konkrétní situace a možná řešení podnikatelských problémů jednotlivých účastnic. Nesmíme zapomenout ani na celkovou atmosféru konference, která zejména ženám umožňuje otevřít některá témata bez obav z nepochopení. „Popsala bych ji jako pozitivní, sdílející, oceňující činnost a přínos žen a zdůrazňující nutnost vzájemné podpory,“ uzavírá Mirka Šircová.

Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet