I pro odměňování platí: Kde nejsou šedá místa, tam se hraje fér

V posledních letech přibývá zaměstnavatelů, kterým není lhostejné, v jakém stavu je
odměňování v jejich firmách. Situaci monitorují a když narazí na nesrovnalosti, snaží se
zjednat nápravu. Týká se to i spravedlivého odměňování mužů a žen. Skvělým nástrojem je
švýcarský Logib spravovaný a rozvíjený projektem 22 % K ROVNOSTI.


Nemalá skupina zaměstnavatelů chce odměňovat férově proto, že cítí potenciál žen ve svých
oborech. „V našem odvětví, tedy v IT, jsou stále nedostatečně zastoupeny ženy,“ říká Eva
Ráblová, HR Director společnosti CGI IT, která patří mezi zlaté ambasadory Charty diverzity.
„Protože jsme přesvědčeni, že ženy mají pro budoucnost světa IT velký význam, snažíme se
vytvořit takové prostředí, které jim umožní naplno využít jejich potenciál. A to se týká i
rovnosti v odměňování mužů a žen,“ pokračuje. Skutečnost, že se to daří, můžeme doložit
rostoucími čísly podílu žen v CGI, a to i na vyšších pozicích. Zatímco před třemi lety byla
v CGI na pozici ředitelka v České republice pouhá 4 % žen, dnes je to 9 %,“ uvádí Eva
Ráblová. Někteří zaměstnavatelé situaci neřeší, ale jsou i tací, kteří se mylně domnívají, že
v jejich společnosti žádné nerovnosti nejsou. „Je zde i řada zaměstnavatelů, kteří jsou
přesvědčeni, že své zaměstnance a zaměstnankyně odměňují spravedlivě. Přitom netuší, že jim
v systému odměňování vznikají šedá místa, která jsou potenciálním zdrojem nerovností
v odměňování,“ upozorňuje Dita Jahodová, odborná garantka projektu 22 % K ROVNOSTI.

Analýza motivuje ke komplexním změnám
„Velkým pomocníkem při odhalování nerovností v odměňování je švýcarský analytický
nástroj Logib, který jsme v rámci projektu převedli do češtiny a adaptovali na české pracovní
prostředí,“ pokračuje Dita Jahodová. Díky analýze zaměstnavatelé přesně zjistí, kdo je
finančně nadhodnocený nebo podhodnocený. Velkou předností Logibu je to, že umožňuje
srovnávat nejen osoby na stejné pracovní pozici, ale i osoby, které vykonávají práci
srovnatelné hodnoty. Nástroj také zaměstnavateli spočítá, jestli a k jak velkému rozdílu
v odměňování dochází u jednotlivých složek mezd či platů. Přínos analýzy shrnuje Martina
Ninitzová, HR Specialist, Accace Czech Republic: „Férovost v odměňování kolegyň a kolegů
v Accace je pro nás důležité téma. Logib nám pomohl podívat se na stav komplexně. Ukázal
nám přehlížené skutečnosti a přiměl nás zamyslet se nad různými kategoriemi pozic a jejich
souvislostmi, jako je například odpovědnost za klienty, finance, úroveň manažerování apod.
Plánujeme testování Logibem zahrnout do pravidelné agendy HR,“ dodává Martina Ninitzová
ze společnosti Accace Czech Republic. Expertka projektu 22 % K ROVNOSTI Dita Jahodová
pak zdůrazňuje další z výhod Logibu: „U tohoto nástroje je skvělé, že s daty pracujeme pouze
interně v anonymizované podobě.“

Důležité je odhalit příčiny nerovností
Z analýzy odměňování dále vyplyne, zda se jedná o individuální rozdíly mezi zaměstnanci a
zaměstnankyněmi, nebo jde o určité systematické trendy. Sledování vývoje v zastoupení žen a
mužů na různých pozicích z hlediska jejich náročnosti a odpovědnosti pak pomáhá
rozklíčovat příčiny rozdílů u daného zaměstnavatele. „Logib doporučuji všem, kdo se chtějí
na systém odměňování ve své organizaci podívat trochu jinýma očima. Každé vzniklé
nerovnosti si ve výsledné analýze hned všimneme a nutí nás to si ji odůvodnit nebo s ní nějak
pohnout. A to je důležité,“ uvádí Blanka Marešová, personalistka Městského úřadu Třebíč.

Technologická agentura ČR testuje a motivuje druhé
Velmi dobrou zkušenost s Logibem mají také v Technologické agentuře ČR. Ta v roce 2020
zavedla bonifikaci výzkumných organizací a podniků za analýzu odměňování skrze nástroj
Logib a sama si nechala zpracovat analýzu odměňování ve své kanceláři. „Pro rozvoj
inovačního ekosystému jsou nejzásadnější znalosti a kreativita lidí. Aby je mohli rozvíjet,
potřebují k tomu motivující pracovní prostředí, které kromě dalšího nabízí rovné příležitosti
žen a mužů. Proto jsme se rozhodli otestovat svou situaci a motivovat k tomu i ostatní,“ uvádí
Táňa Hálová Perglová, ředitelka sekce průřezových a mezinárodních agend TA ČR. „Z
analýzy vyplynulo, že máme na čem pracovat a také to, kde přesně nás tlačí bota.“
Logib jako příprava na evropskou směrnici
Pro všechny zaměstnavatele bez rozdílu nastanou v blízké budoucnosti nové povinnosti
vyplývající z právě chystané evropské směrnice na podporu transparentnosti v odměňování.
Ta bude po zaměstnavatelích nad 250 osob požadovat poměrně podrobné informace o
nerovnostech ve výdělcích žen a mužů. Pokud nebude možné rozdíly od určité výše
objektivně odůvodnit, bude potřeba přijímat nápravná opatření. Uplatnění směrnice povede
k tomu, že se šedá místa rozkryjí a odměňování ve firmách či institucích se zpřehlední. „Na
novou situaci je možné se s dostatečným předstihem připravit a využít zdarma konzultace
našeho projektu včetně analýzy odměňování,“ říká Dita Jahodová z projektu 22 %
K ROVNOSTI.

Nástroj Logib byl vyvinut pro švýcarskou Federální agenturu pro genderovou rovnost
(FOGE), kde se využívá již více než 15 let. Je vhodný pro větší společnosti s více než 50
zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Pro menší zaměstnavatele nyní FOGE zavádí do praxe tzv.
„malý“ Logib. I tento nástroj se plánuje převést do českého prostředí.

Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet