Chcete odhalit nerovnosti v odměňování ve vaší společnosti? Využijte nástroj LOGIB

Řada zaměstnavatelů stále vnímá ženy jako neplnohodnotnou pracovní sílu, do které je riskantní investovat či jí svěřit důležité vedoucí pozice. Je to jeden z důvodů nerovnosti odměňování mužů a žen, ta se ještě prohlubuje se současnou pandemickou krizí. Na letošní konferenci Equal Pay Day s podtitulem „Počítejte s námi“ jsme se tohoto tématu opakovaně dotýkali a hovořili jsme také o nástroji LOGIB, pomocí kterého lze ve firmách a institucích účinně otestovat férovost odměňování. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje nyní tento nástroj v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI zcela zdarma i v českém jazyce.

Na nedávné konferenci Equal Pay Day zaznělo z úst mnohých řečnic a mentorek, že postavení českých žen není právě jednoduché. Mají na svých bedrech velkou část péče o malé děti či jiné závislé členy rodiny a také o domácnost, což negativně ovlivňuje jejich postavení na trhu práce (Křížková et al. 2018) [1]. Zároveň stále fungují zajeté genderové stereotypy. Muži jsou vnímáni jako živitelé rodiny, ženy jako pečovatelky. Panuje obecný názor, že se ženy na vedoucí pozice nehodí, že jim na práci tolik nezáleží nebo jí z důvodu mateřství nemohou věnovat tolik času a energie jako jejich mužské protějšky.

Málo žen na vedoucích pozicích = vyšší GPG

To vše přispívá k tomu, že ženy nemají možnost a často ani sebevědomí obsazovat rozhodující místa. V důsledku toho je v České republice dlouhodobě jeden z nejvyšších rozdílů v odměňování žen a mužů v rámci celé EU, a to i na stejné pracovní pozici u stejného zaměstnavatele. Tento rozdíl činí okolo 10 % (Křížková et al. 2018). Vydobýt si v pracovním životě rovnoprávné postavení s mužskými kolegy či získat stejnou odměnu za stejnou práci často nebývá jednoduché. Potvrzují to i zkušenosti, které přednášející ženy a mentorky sdílely na konferenci EPD.

LOGIB umí „vychytat“ nerovnosti v odměňování 

Dobrým pomocníkem pro odhalování případů, kdy (nejen) ženy vydělávají méně než ostatní na stejné pozici a s podobnými individuálními charakteristikami, je švýcarský nástroj LOGIB. Jedná se o analytický nástroj, který umožňuje zaměstnavatelům soukromého i veřejného sektoru otestovat míru rovnosti a férovosti odměňování v rámci vlastní organizace. A to velmi jednoduše, bez nutnosti s kýmkoliv sdílet citlivá data. „Odhalení příčin a procesů, jak a kde k nerovnostem v odměňování mezi muži a ženami dochází, je prvním krokem k jejich efektivní eliminaci. Snad jsme tedy na dobré cestě,“ říká statistička Kristýna Pospíšilová (Šeflová) ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., která se účastnila konference v roli divačky.

[1] Křížková, A., Pospíšilová, K., Maříková, H., Marková Volejníčková, R. 2018. Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR. Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů. Praha: MSPV. Dostupné na: https://www.rovnaodmena.cz/ke-stazeni/vystupy-projektu.

Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet