Dámy, ode dneška pracujete zadarmo

Od dnešního dne až do konce roku pracují ženy symbolicky zadarmo. V Česku totiž vydělávají v průměru o 20,1 procent méně než muži, což nás řadí mezi ty nejhorší v Evropské unii. Letošní 19. říjen je tak českým dnem rovného odměňování, kdy ženy v porovnání se svými kolegy přestávají být za svou práci placeny.

Podívejme se na data. Rozdíl v příjmech žen a mužů je sice o něco málo nižší než loni, díky čemuž jsme poskočili z druhého nejhoršího místa na třetí, ale důvod slavit rozhodně nemáme. Naopak. Díky nárůstu mezd se zvýšily průměrné částky, o které přicházejí rodinné rozpočty tím, že ženy přinesou domů menší výplatu. Aktuálně je tato ztráta v průměru až 90 tisíc korun ročně. Navíc je velice pravděpodobné, že se propad příjmů žen bude díky krizi způsobené koronavirem dále prohlubovat.

 

 

Řekněme si to na rovinu. Světová pandemie zcela odkryla nerovnosti v odměňování. Společnost zůstala závislá na profesích a sektorech, které jsou trvale podhodnoceny či obsazeny z většiny ženami. Faktem je, že ve zdravotní a sociální péči dosahují rozdíly v odměňování žen a mužů až 30 procent. Takže pokud rodina v nastalé situaci volí menší ekonomické riziko, tak doma s dětmi zůstávají matky. Ty pak citelně chybí v zařízeních péče, sociálních službách a zdravotnictví.

Náš projekt nadále poskytuje expertízu, poradenství i nástroje pro všechny zaměstnavatele. Můžeme nabídnout především to, co umíme nejlépe, a to jsoupropracované metodické postupy pro rovné odměňování. Je jen dobře, že si stále více zaměstnavatelů uvědomuje problém a prověřuje svou platovou strukturu, ať už našim nástrojem Logib, nebo revizí vlastních pravidel odměňování a tarifů. Z praxe víme, že příčinou menší odměny mnohdy není záměr, ale nejasná pravidla či neukotvené struktury odměňování ve firmě. V takových případech pak mohou svou roli sehrát i stereotypní představy, že muž je automaticky kompetentnější, živitelem rodiny, a tudíž má dostávat i více peněz.

Navíc stále panuje obecné přesvědčení, že o platu musí být zachována mlčenlivost. Zaměstnanci často podepisují doložky k pracovním smlouvám, které je nabádají k tomu, aby o svém platu nemluvili. Ovšem tyto doložky jsou z velké většiny právně nicotné. Jinými slovy, o svém platu (až na výjimky) mluvit klidně můžete!

Z našeho výzkumu veřejného mínění vyplývá, že by drtivá většina dotazovaných uvítala větší otevřenost zaměstnavatelů ohledně odměňování. Celých 88 procent respondentek a respondentů požaduje, aby každá firma či organizace uváděla při inzerci pracovního místa mzdové rozmezí, což je v mnoha jiných zemích už standardem.

 

Ke dni rovného odměňování:
19. října ráno jsme posnídali s televizí Nova
Zaskočili jsme na rozhovor do Seznam Zpráv
Shrnuli jsme výstupy z našich dosavadních výzkumů
Zanalyzovali jsme, jak souvisí nižší odměňování žen s rodičovstvím 
Pro právnickou a odbornou veřejnost jsme vydali analýzu legislativy
23. října jsme se účastnili diskuze u kulatého stolu Hospodářských novin na téma Férové odměňování
A od 7. do 14. listopadu 2020 se k nám můžete připojit na mentoringu
v rámci Equal Pay Day Czech

Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet