PRACUJÍCÍ MATKY JSOU TRESTÁNY NA SVÝCH MZDÁCH

Lednové číslo britského The Economist zveřejnilo nelichotivá čísla z Německa, Švédska, Rakouska, Anglie, USA a Dánska. Z dat vyplývá, že se pracující matky musí potýkat s velmi složitou situací, vyplývající ze ztráty velké části příjmu. A týká se to všech šesti zemí, byť v různé výši. 

Studie uvádí penalizaci mateřstvím jako rozdíl ve výdělku ženy zejména rok před porodem a poté ve věku deseti let dítěte. Ze zemí, které byly zkoumány, byl největší rozdíl v Německu (61 %), o něco nižší v Rakousku (51 %). Poněkud menší rozdíly pak ve Spojených státech a Velké Británii (přibližně 40 %) a nejmenší ve Švédsku (27 %) a Dánsku (21 %).

Studie také ukázala, že penalizace mateřstvím je nejvyšší u žen, jejichž vlastní matky s nimi zůstaly doma, když byly malé.

U mužů ve zkoumaných zemích zůstávají výdělky vetšinou ve stejné výši. Pouze ve Švédsku lze zaregistrovat malý pokles u otců v době, kdy mají malé děti. Nejspíše na to má vliv nastavení tamní rodinné politiky, protože muži v zemi tří korunek mají při narození dítěte možnost čerpat tři měsíce rodičovskou. Pakliže ji skandinávští tátové nevyčerpají, doba rodičovské propadá a nemají na ni nárok ani ženy.

Při současném tempu změn Světové ekonomické fórum odhaduje, že rovnosti na pracovním trhu dosáhnou ženy až za 202 let.

ZDROJ: The Economist

Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet