Svářečka není označení jen pro stroj, ale i pro pracující ženu

Svářečky – ženy skutečně existují. Není raritou, že ženy dnes pracují jako montérky, chirurgyně či webmasterky a muži na pozicích šičů či zdravotních sester – bratrů. Názvy mnoha manuálních profesí nejsou v ženském rodě často vůbec vžité. Přesto projekt 22 % K ROVNOSTI na MPSV zaznamenal úspěch při jejich užívání v rámci testování nové metodické příručky na Úřadu práce ČR.

Jedna z dílčích aktivit projektu se v rámci spolupráce s Úřadem práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) zaměřila mimo jiné na korektní označování profesí tak, aby se vždy i muži i ženy cítili být nabídkou práce osloveni. Součástí metodické příručky pro ÚP ČR, která byla ověřována v rámci projektu, tak vznikla v úzké spolupráci s lingvisty a lingvistkami nová podoba Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Tento návrh CZ-ISCO obsahuje názvy dvou tisíc profesí v rodě mužském i ženském. Pro ÚP ČR i pro zaměstnavatele je vodítkem, jak korektně označovat povolání, například v inzerci pracovních míst. Seznam je samozřejmě doplněn o podrobnou legendu popisující metody a vhodnost užívání označení samostatně či s lomítky a podobně.

To, že má takový „překlad“ seznamu smysl, ověřila více než dvacítka genderových metodiček a metodiků z ÚP ČR, která v rámci projektu Metodiku rovných příležitostí více než dva roky pilotovala. „Když zaměstnavatel hlásil, že je místo obsazeno, přiznal, že na pozici přijal ženu, a zároveň byl překvapen, jak dobře svou práci vykonává,“ uvedla například jedna z metodiček ÚP ČR v Chomutově Bc. Michaela Strejcová poté, co zaměstnavatele upozornila na to, že v inzerátu uvedl „hledáme závozníka“ v mužském rodě a požádala ho o úpravu na „hledáme závozníka/závoznici“. Mnoho takových příkladů se za dobu pilotáže opakovalo. Také se ukázalo, že nejedna krajská pobočka ÚP ČR už s korektním označováním běžně pracuje. Náš seznam jim pomohl názvy pozic ujednotit a zvolit vhodnou jazykovou variantu.

Úprava seznamu CZ-ISCO je však jen jedna z mnoha činností, kterou v klíčové aktivitě pro spolupráci s ÚP projekt řešil. Rozsáhlá metodická příručka „Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v rámci činností Úřadu práce ČR“ se zaměřila nejen na párování nabídky a poptávky práce, ale ve značné míře také na poradenské činnosti ÚP ČR, oblast rekvalifikací, osvěty a dalšího vzdělávání pracovnic a pracovníků ÚP ČR v oblasti rovných příležitostí. Metodika je výsledkem práce expertní skupiny složené z lidí z MPSV, ÚP ČR i neziskového sektoru a v době vydání tohoto zpravodaje je již šířena cílovým skupinám.

Projekt 22 % K ROVNOSTI je prodloužen na další období do 31. 12. 2021. Klíčová aktivita zaměřená na spolupráci s ÚP ČR byla však vydáním metodické příručky ukončena. V rámci projektu bude v roce 2021 publikována řada studií, které pomohou ještě více objasnit příčiny rozdílu v odměňování mezi muži a ženami. Realizován bude i výzkum veřejného mínění. Nadále bude probíhat spolupráce s klíčovými aktéry, jako je Státní úřad inspekce práce, ověřování nástroje Logib u zaměstnavatelů a spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají tématem rovného odměňování žen a mužů.

Michaela Černá

Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet