Ženská autenticita a firemní kultura. I to byla témata na konferenci EPD

Poslední ročník konference EPD byl velmi pestrý. Napříč mnoha tématy se prolínaly myšlenky, kterým se nevěnuje příliš pozornosti, hrají však důležitou roli ve vztahu k postavení žen na pracovním trhu a ve veřejném prostoru. Je to soudržnost mezi ženami, ženská autenticita a její role při vytváření firemní kultury. 

Letošní vystoupení na EPD akcentovala nejenom problém vysokého rozdílu GPG napříč různými kategoriemi, ale v jednotlivých výstupech a mentoringových setkáních se aktérky pokusily nastínit i možná řešení na různých rovinách. Na individuální rovině rezonovala myšlenka vzájemné podpory žen, na rovině společenské se hovořilo o překonávání zažitých stereotypů a předsudků a na rovině pracovní opakovaně zazněla otázka firemní kultury.

Ženy, vzájemně se inspirujme 
Na konferenci Equal Pay Day vystoupila významná česká ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, která klade důraz na inspirativní roli žen ve veřejném prostoru a na manažerských postech: „Každá žena, která se dostane do vysoké pozice, by se měla snažit vytvářet podmínky pro další ženy, aby se jim to také mohlo podařit, a musí být inspirací pro ostatní,“ uvedla.

Sebepojetí žen je třeba vnímat v kontextu
„Pro mě jako akademičku byl velmi zajímavý mentoring finanční poradkyně Margarety Křížové o podnikání a sebevědomí. Hovořila o tom, jak si stereotypy a hodnocení „správného ženství“ v podobě „Nemluv s cizími lidmi“ nebo „Hodná holka se nehádá“ apod. odnášíme i do pracovního života. Pro některé je pak skutečně stresující jít a oslovit cizí lidi v podobě investorů nebo kolegů/kolegyň pro budoucí projekt nebo si prostě stát za svým názorem,“ říká Romana Volejníčková ze Sociologického ústavu. To potvrzuje i její kolegyně Marie Pospíšilová: „Velmi mě oslovila vystoupení s praktickým přínosem, například rady, jak si říct o vyšší plat. Sebevědomí ženám mnohdy chybí a tohle je dobrý způsob, jak ho podporovat.“ Podle Petry Sofie Haken z projektu 22 % K ROVNOSTI je však důležité vnímat otázku sebevědomí a sebeprosazení žen v kontextu problematiky firemní kultury a transparentnosti. Právě chybějící informace o tom, kolik vydělávají kolegové na stejné pozici, komplikuje situaci ve vztahu k dostatečnému ohodnocení vlastních výsledků. A možnost prosadit se a růst do vyšších a zodpovědnějších pracovních pozic je zase často svázána s tím, zda jsou ženám vytvářeny dostatečné podmínky pro to, aby mohly naplnit svůj potenciál. Právě o tom hovořila například i Daniela Hlaváčková z firmy MARS. Její vzkaz je následující: „Aby ženy mohly plně využít svůj potenciál, potřebují flexibilní pracovní podmínky a svobodu v řízení vlastního času“.

Dejme ve firmách prostor soft sklills 
Konference EPD otevřela i téma zachování ženské „autenticity“, která může pozitivně formovat atmosféru ve firmách a institucích. „Velmi na mě zapůsobily ženy, které se do vysokých vedoucích pozic dostaly, aniž by musely „obětovat“ svou rodinu, svou osobnost. Zůstaly samy sebou a pomáhají dalším ženám, aby se mohly rozvíjet a růst a zároveň proměňovat firemní kulturu tak, aby nebyla orientována jenom na výkon,“ říká Petra Sofie Haken. Cílem je, aby firmy a instituce dokázaly ohodnotit i tzv. měkké dovednosti, které mají na výkon zaměstnaných ve výsledku obrovský vliv, jako je například schopnost vést týmy, vytvářet pozitivní pracovní prostředí nebo motivovat zaměstnané k práci. K tématu promluvila také mentorka Ivana Šedivá, která radí seniorním lídrům korporací i zakladatelům startupů, a zdůraznila, jak je z hlediska firemní kultury podstatné porozumět dynamice smíšeného pracovního týmu a vytvářet prostor pro dovednosti, kterými často disponují ženy.

Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet