Komise navrhuje opatření k zajištění stejné odměny za stejnou práci

Evropská komise dnes předložila návrh týkající se transparentnosti odměňování, který má zajistit, aby ženy a muži v EU byli za stejnou práci odměňováni stejně. Návrh je politickou prioritou předsedkyně von der Leyen a stanoví opatření pro transparentnost odměňování, jako jsou informace o odměně pro uchazeče o zaměstnání, právo znát úrovně odměny pracovníků vykonávajících stejnou práci, jakož i povinnost velkých podniků podávat zprávy o rozdílech v odměňování žen a mužů. Návrh rovněž posiluje nástroje, které pracovníkům umožňují uplatňovat jejich práva, a usnadňuje přístup ke spravedlnosti. Zaměstnavatelé nebudou mít možnost požadovat od uchazečů o práci informace o jejich minulých platech a budou muset na žádost zaměstnanců poskytnout anonymizované údaje týkající se odměňování. Zaměstnanci budou mít rovněž právo na náhradu za diskriminaci v odměňování. Nová opatření, která zohledňují dopad pandemie COVID-19 jak na zaměstnavatele, tak na ženy, které byly zasaženy zejména tvrdě, zvýší povědomí o podmínkách odměňování v rámci společnosti a poskytnou zaměstnavatelům a pracovníkům více nástrojů k řešení diskriminace v odměňování na pracovišti. Bude se řešit řada podstatných faktorů přispívajících ke stávajícím rozdílům v odměňování, což je důležité obzvláště během pandemie COVID-19, která prohlubuje nerovnosti mezi ženami a muži a vystavuje ženy většímu riziku chudoby.      
Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet