O výši výdělku je třeba mluvit, shodly se účastnice naší ankety

V rámci konference Equal Pay Day 2021 s podtitulem Počítejte s námi, která proběhla na přelomu března a dubna, jsme uspořádali anketu, ve které jsme se ptali například na to, zda lidé sdílejí výši svého platu/mzdy s ostatními, jestli podepisují zaměstnavateli doložku mlčenlivosti v pracovních smlouvách a jaká je jejich pracovní situace na trhu práce v současné „koronakrizi“. Dostali jsme sto padesát odpovědí, v drtivé většině od žen ve věku 30 až 49 let. 

 

Mohu mluvit o tom, kolik beru? 
 
V anketě jsme se zeptali, zda a s kým mluvíte o svých příjmech. Většina zúčastněných uvedla, že o svém příjmu mluví s partnerem nebo s kamarády či kamarádkami. Menší skupina probírá své platové/mzdové ohodnocení s kolegyněmi a kolegy, stejné procento se s tímto údajem nesvěřuje vůbec nikomu. Jen malá část respondentek neváhá výši svého příjmu sdílet s kýmkoliv.  
 
Velká část lidí, kteří se zúčastnili ankety, uvedla, že je pro ně tento údaj důležitý v inzerátech nabízejících práci a zvyšuje to šanci, že na nabídku zareagují.  Více než polovina respondentek se domnívá, že by orientační výše výdělku měla být uvedena v inzerátech povinně, jako je tomu např. na Slovensku. 

Výstupy jarní ankety se v tomto bodě shodují s výsledky dosud nejrozsáhlejšího výzkum veřejného mínění k tématu rovného odměňování žen a mužů, který jsme zrealizovali v roce 2019. Zapojilo se do něj 2030 osob starších 18 let. Téměř 90 % respondentek se v něm vyslovilo pro to, aby každá firma nebo organizace uváděla platové/mzdové či rozmezí při inzerci pracovního místa. 75 % odpovídajících pak mělo za to, že v rámci každé firmy nebo organizace by měly být dostupné anonymizované informace o platovém/mzdovém rozmezí pro jednotlivé pracovní pozice.  Zhruba 80 % se domnívalo, že by tyto informace měly být dostupné veřejně. 

Výsledky výzkumu veřejného mínění “Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti” najdete zde

 

Proč být transparentní?

Transparentnost odměňování je jednou z cest k rovnému odměňování žen a mužů. 
Podpořit by ji mělo opatření, které je politickou prioritou předsedkyně Evropské komise Urshly von der Leyen. „Stejná práce si zaslouží stejnou odměnu. A máme-li dosáhnout stejného odměňování, musíme být transparentní. Ženy musí vědět, zda s nimi jejich zaměstnavatelé zacházejí spravedlivě. A pokud tomu tak není, musí mít možnost se ozvat a získat, nač mají nárok,“ uvedla.

 

Musím podepsat doložku mlčenlivosti? 

Další otázka v anketě se týkala doložky mlčenlivosti a její vymahatelnosti zaměstnavatelem. Téměř polovina odpovídajících se správně domnívá, že zákaz mluvit o výši platu/mzdy není v souladu s platnou legislativou. Bezmála pětina respondentek si myslí, že zaměstnavatel má na mlčenlivost ohledně platu/mzdy právo. V souvislosti s tím je zajímavé, že přibližně polovina respondentek by v případě, kdy by neměly na vybranou, doložku o mlčenlivosti podepsala. Téměř čtvrtina by odmítla a přibližně stejný počet zúčastněných si není jistý.

Ve věci vymahatelnosti doložky a mlčenlivosti nemají mnozí zaměstnanci a zaměstnankyně jasno, což dokládá i téměř pětina zúčastněných naší ankety, které se domnívají, že doložka je oprávněná. V bezplatné poradně projektu 22 % K ROVNOSTI řešíme časté dotazy na toho téma a vyvracíme nesprávný názor, že zaměstnavatel může vyžadovat mlčenlivost ohledně výše platu/mzdy. Ve skutečnosti je tento požadavek oprávněný jen v ojedinělých případech.

 

Jaká je budoucnost mého oboru? 

V souvislosti s koronakrizí jsme se zeptali, jak se situace projevila na pracovní situaci a jak lidé vidí budoucnost svého oboru. Více než třetina odpovídajících nezaznamenala žádné změny, bezmála pětina má více práce než předtím a desetina si našla novou práci. Zhruba stejný počet o práci přišlo. Více než polovina respondentek neplánuje změnu oboru, pětina má naopak v plánu zamířit jinam. Téměř polovina odpovídajících je optimistická a věří, že se vše vrátí do starých kolejí, skoro třetina zúčastněných ankety se naopak domnívá, že po pracovní stránce již nebude nic tak jako předtím.

Uvažujete o změně oboru? Podívejte se na možnosti rekvalifikace podpořené Úřadem práce ČR. Předem si na naší kalkulačce zjistěte, jaké máte platové/mzdové možnosti.

Data ankety jsou shromážděna výhradně anonymně a budou využita pouze pro interní potřeby projektu 22 % K ROVNOSTI. Zpracovatelem dat je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výsledky zveřejníme na našich webových stránkách. (https://www.rovnaodmena.cz) a na facebooku (https://www.facebook.com/rovnaodmena/).

Share on facebook
Sdílet
Share on twitter
Sdílet