Search
Close this search box.

Účastníme se

V polovině května 2024 jsme se zúčastnili eventu v Českých Budějovicích Womenpedia & Heroine Live: Manuál pro moderní mámy (a táty), kterou připravil tým Budějovice 2028 ve spolupráci s časopisem Heroine.cz ke knize Manuál pro moderní mámy.   Debaty v

Na přelomu března a dubna se uskutečnil již 14. ročník pracovně zážitkové konference Equal Pay Day s podtitulem „Být vidět a slyšet. S těmi předešlými měl společný nabitý program, atraktivní hostky a atmosféru plnou nadšení. V jedné zásadní věci se

Přípravy na 14. ročník pracovně zážitkové akce Equal Pay Day pořádané veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women CR jsou v plném proudu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive projekt Rovná odměna bude mít letos na konferenci tři vstupy, kterých

Ve dnech 31.3.–2.4.2023 se ženy z různých oborů na různých pozicích sejdou Clarion Congress Hotel na tradiční jarní konferenci Equal Pay Day, aby sdílely svoje zkušenosti, vzájemně se podpořily a předaly si zcela konkrétní tipy, jak se prosadit na trhu práce

Na začátku února jsme se zúčastnili mezinárodní konference ve Stockholmu na téma Ekonomické aspekty genderově podmíněného násilí, jeho prevence a odhalování. Z příspěvků a diskuzí vyplynulo, že se jedná o komplexní problém, který úzce souvisí s ekonomickou nerovností žen a

Dita Jahodová prezentovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy V úterý 10. května přednášela Dita Jahodová z našeho týmu na půdě Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Pro studenty a studentky kurzu Rodina, péče, gender si připravila prezentaci na téma rovného

Rovná odměna v Hodince s GEKem Ve čtvrtek 5. května jsme v rámci pravidelného networkingového setkání „Hodinka s GEKem“ přednášely pro Genderovou expertní komoru ČR. Dita Jahodová představila Logib, vysvětlila, co tento nástroj umí a jak se prakticky používá. Lada

Konference Equal Pay Day je užitečná a inspirativní pro ženy v roli zaměstnankyň nebo osob výdělečně činných i pro ty, které se nacházejí na druhé straně „barikády“. Pro ty byl určený mentoring naší expertky Dity Jahodové. Věnovala ho nástroji Logib

V pátek 8. dubna, po slavnostním zahájení konference EPD a úvodním slovu zakladatelky konference Lenky Šťastné, se můžete inspirovat na panelu EQUAL PAY GAP, který uvede velvyslankyně Kanady Ayesha Rekhi. Volba mluvčí otevírající panel EPG není náhodná. Kanada je v

Poslední ročník konference EPD byl velmi pestrý. Napříč mnoha tématy se prolínaly myšlenky, kterým se nevěnuje příliš pozornosti, hrají však důležitou roli ve vztahu k postavení žen na pracovním trhu a ve veřejném prostoru. Je to soudržnost mezi ženami, ženská

První dubnový den vyvrcholil 12. ročník konference Equal Pay Day. A jeho účastníci a účastnice jsou stále plné dojmů. Během sedmi dnů se se jich sešlo úctyhodných 918; stejně jako vloni se setkali na online platformě, kterou konferenci vymezila pravidla

Počítejte s námi! To je název 7denní online konference Equal Pay Day, na kterou se už dlouho těšíme a poctivě se připravujeme. Za jedenáct let existence této akce ji totiž již podruhé zaštiťujeme naším know-how. Kromě toho se také zapojíme