Mentoring Dity Jahodové na EPD. Rovnost v odměňování z pozice zaměstnavatele

Konference Equal Pay Day je užitečná a inspirativní pro ženy v roli zaměstnankyň nebo osob výdělečně činných i pro ty, které se nacházejí na druhé straně „barikády“. Pro ty byl určený mentoring naší expertky Dity Jahodové. Věnovala ho nástroji Logib a tomu, jak zjistit, jestli jsou ve firmě všichni, tedy muži i ženy, odměňováni férově, kde vznikají rozdíly a čím jsou způsobeny. 

S účastnicemi jsme hodně diskutovaly, jak dobře nastavit systém seniority a provázat ho s odměňováním. Aby lidé, kteří pracují u zaměstnavatele řadu let, nedostávali méně než nově příchozí na stejné pozici, protože v mezidobí vzrostla cena práce na trhu. Dalším tématem, kterému jsme se intenzivně věnovaly, byla genderově vyvážená kategorizace pracovních pozic z hlediska odpovědnosti a náročnosti práce: Jak v praxi postupovat při stanovování práce stejné a srovnatelné hodnoty napříč zaměstnaneckou populací. Účastnice si z mentoringu odnášely praktické tipy na podporu rovného odměňování u nich v organizaci,“ sděluje svoje dojmy Dita.

Společně dojdeme dál


Dita Jahodová na konferenci Equal Pay Day nejen vedla debatu, ale sama se inspirovala druhými účastnicemi. „Velmi podnětný mentoring měla Michaela Edgerley Šťovíček, Regional Brand Director (REEMEA) z The LEGO Group, která se věnovala novým formám leadershipu a spolupráci mezinárodních seniorních týmů. Celým jejím metoringem se jako červená nit vinulo africké přísloví: Když chceš jít rychle, jdi sám. Když chceš jít daleko, jdi společně,“ uvádí Dita. 

Lego over ego


Edgerley Šťovíček mluvila o tom, jak důležité je vybudovat vzájemnou důvěru v rámci týmu, jak motivovat tým a sebe samu nejen k dobrým výsledkům, ale především k budování transparentního a inspirativního prostředí, ve kterém mají všichni prostor, aby byli sami sebou. Na mentoringu se probíralo to, jak je důležité respektovat různé názory, kultury a také to, proč je naslouchání jedním z nejdůležitějších schopností efektivního leadera. Edgerley Šťovíček na různých příkladech ukazovala, jak vést tým empaticky, otevřeně, konzistentně a motivačně. Svými zkušenostmi doložila, že přístup „Lego over ego“ opravdu přináší své ovoce.

Sdílet
Sdílet
Naše stránky momentálně prochází rekonstrukcí, omluvte prosím nedostupnost některých funkcí.