Search
Close this search box.

Mentoring Dity Jahodové na EPD. Rovnost v odměňování z pozice zaměstnavatele

Konference Equal Pay Day je užitečná a inspirativní pro ženy v roli zaměstnankyň nebo osob výdělečně činných i pro ty, které se nacházejí na druhé straně „barikády“. Pro ty byl určený mentoring naší expertky Dity Jahodové. Věnovala ho nástroji Logib a tomu, jak zjistit, jestli jsou ve firmě všichni, tedy muži i ženy, odměňováni férově, kde vznikají rozdíly a čím jsou způsobeny. 

n

S účastnicemi jsme hodně diskutovaly, jak dobře nastavit systém seniority a provázat ho s odměňováním. Aby lidé, kteří pracují u zaměstnavatele řadu let, nedostávali méně než nově příchozí na stejné pozici, protože v mezidobí vzrostla cena práce na trhu. Dalším tématem, kterému jsme se intenzivně věnovaly, byla genderově vyvážená kategorizace pracovních pozic z hlediska odpovědnosti a náročnosti práce: Jak v praxi postupovat při stanovování práce stejné a srovnatelné hodnoty napříč zaměstnaneckou populací. Účastnice si z mentoringu odnášely praktické tipy na podporu rovného odměňování u nich v organizaci,“ sděluje svoje dojmy Dita.

n

Společně dojdeme dál


n

Dita Jahodová na konferenci Equal Pay Day nejen vedla debatu, ale sama se inspirovala druhými účastnicemi. „Velmi podnětný mentoring měla Michaela Edgerley Šťovíček, Regional Brand Director (REEMEA) z The LEGO Group, která se věnovala novým formám leadershipu a spolupráci mezinárodních seniorních týmů. Celým jejím metoringem se jako červená nit vinulo africké přísloví: Když chceš jít rychle, jdi sám. Když chceš jít daleko, jdi společně,“ uvádí Dita. 

n

Lego over ego


Edgerley Šťovíček mluvila o tom, jak důležité je vybudovat vzájemnou důvěru v rámci týmu, jak motivovat tým a sebe samu nejen k dobrým výsledkům, ale především k budování transparentního a inspirativního prostředí, ve kterém mají všichni prostor, aby byli sami sebou. Na mentoringu se probíralo to, jak je důležité respektovat různé názory, kultury a také to, proč je naslouchání jedním z nejdůležitějších schopností efektivního leadera. Edgerley Šťovíček na různých příkladech ukazovala, jak vést tým empaticky, otevřeně, konzistentně a motivačně. Svými zkušenostmi doložila, že přístup „Lego over ego“ opravdu přináší své ovoce.