Search
Close this search box.

Dita Jahodová prezentovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Dita Jahodová prezentovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy 

V úterý 10. května přednášela Dita Jahodová z našeho týmu na půdě Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Pro studenty a studentky kurzu Rodina, péče, gender si připravila prezentaci na téma rovného odměňování a péče. Přednášku zakončila debata s přítomnými, které problematika velmi zaujala.

Dita Jahodová hovořila o tom, jak snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů. Ve svém příspěvku se zaměřila na rozdíly v odměňování ve vztahu k péči a jejich dopady na ženy jak v produktivní věku, tak v penzi. „Je před námi ještě mnoho práce. Za poslední dvě dekády jsme se příliš neposunuli, co se týče snižování feminizace chudoby v penzi. Jak ukazují data z ČSÚ, v roce 2019 byl stejný genderový rozdíl v důchodech jako v roce 2000, a to 17 %,“ poznamenala Dita Jahodová. „Se studujícími jsme též probírali různé příklady dobré praxe ze zahraničí, jimiž je možné se do budoucna inspirovat,“ uvedla.

Je velmi důležité otevírat téma rovného odměňování žen a mužů nejen se zaměstnavateli a dalšími klíčovými aktéry na trhu práce, ale i se studujícími. Je pro ně užitečné, aby vstoupili na trh práce informovaní a nebáli se otevřít téma odměňování se svými zaměstnavateli,“ dodala Dita Jahodová.

Děkujeme Petře Ezzeddine, Ph.D., která vede kurz Rodina, péče, gender, za laskavé pozvání!