Search
Close this search box.

Další ročník konference EPD je za námi. V čem byl přelomový?

Na přelomu března a dubna se uskutečnil již 14. ročník pracovně zážitkové konference Equal Pay Day s podtitulem „Být vidět a slyšet. S těmi předešlými měl společný nabitý program, atraktivní hostky a atmosféru plnou nadšení. V jedné zásadní věci se však lišil. Den před konáním konference se Evropský parlament vyslovil pro přijetí směrnice o transparentnosti odměňování[1] a vytyčil tak nový milník na cestě za férovým odměňováním. 

Expertky projektu Rovná odměna se v Clarion Congress Hotel Prague, již tradičním místě konání konference, zařadily mezi téměř sedm stovek účastníků a účastnic, a některé z nich i mezi bezmála tři desítky vystupujících. Hlavní gestorka projektu, socioložka, politička a expertka na gender pay gap Lenka Simerská se sešla na jednom pódiu s Petrem Pavlíkem z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, členem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, předsedou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí. Pod moderátorskou taktovkou gender expertky Jany Černouškové v panelu nazvaném „Vše o pay gap: Nejlepší Plán, co dělat“ hovořili o tom, jak je nerovnost v odměňování mužů a žen vnímána ve veřejném prostoru. 

Měly bychom jako společnost více mluvit o diskriminaci v odměňování a upozorňovat na konkrétní kauzy, nestát opodál se strachem pojmenovat problém pravým jménem. Spoustu žen by to posílilo k tomu, aby se svou situací něco udělaly a postavily se samy za sebe,“ uvedla k tématu Lenka Simerská. Oba protagonisté se shodli na tom, že je třeba dosáhnout viditelnějšího posunu v otázkách genderové rovnosti a je třeba také více otevřít téma genderově motivovaného násilí.

Jejich společným tématem a důvodem k radosti byla čerstvě přijatá evropská směrnice o transparentnosti odměňování.Petr Pavlík se jako člen jednoho z expertního týmu podílel na Vládní strategii rovnosti žen a mužů na roky 2021­–2030, národního dokumentu úzce navazujícího na Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023-2026, který připravil projekt 22 % K ROVNOSTI s ohledem právě na novou evropskou směrnici. „Přijetí směrnice je zásadním milníkem pro projekt Rovná odměna, který se bude angažovat jako jeden z hlavních aktérů v rámci MPSV při transponování do české legislativy,“ řekla Simerská.

Téma nerovnosti odměňování přišlo na řadu i v dalším, off-line mentoringovém dni. Lenka Simerská vedla v roli mentorky diskuzi na téma „Jste vidět a slyšet, když jde o vaše peníze? Proč je to potřeba a jak na to“.  „Byla jsem překvapená, kolik žen přišlo s tím, že neví, jak řešit své postavení v zaměstnání a jak si říci o větší mzdu, kterou si zaslouží. A současně jsem byla nadšená z toho, kolik žen naléhavě volá po informacích, které jim pomohou se v zaměstnání více prosadit. Opět jsem si potvrdila, jak důležité je o problematice rovného odměňování veřejně hovořit, zkrátka být vidět a slyšet,“ zdůraznila Simerská motto letošní konference.

Další sobotní mentoring v režii MPSV uspořádala Jana Skalková, Vedoucí oddělení expertních činností MPSV, a zaměřila se přitom na oblast, která s férovým odměňováním úzce souvisí – slaďování rodiny s prací. „Různé etapy a různé životní situace si žádají různá řešení. Musíme se na téma dívat z různých úhlů pohledu. Ženy by se v zaměstnání měly ptát nejen na to, co pro ně může jejich zaměstnavatel udělat, ale i na to, co mohou ony samy udělat proto, aby byly respektovány jejich aktuální potřeby. Ženy jsou nastavené tak, že myslí v první řadě na všechny členy a členky rodiny. Ale měly by si uvědomit, že pokud nebudou dobře pečovat o sebe, nemohou jim být správnou oporou,“ zdůraznila Jana Skalková.

Smyslem mentoringu je možnost otevřeně a bez zábran debatovat o svých snech a vizích, ale zazněly i obavy z nedostatečnosti a nejistoty. Účastníci a účastnice mentoringů, a to i těch nedělních v on-line prostoru, byli zajedno v tom, že existuje mnoho způsobů, jak být vidět a slyšet. A není přitom nutné křičet. Jistou cestou k úspěchu je na jedné straně rozvíjení vlastního potenciálu, které pomáhá upevnit tolik důležité sebevědomí, na straně druhé podpora žen, které se vypracují na vyšší pozice. Právě ty mohou přispět k rovnému odměňování tím, že nastaví ve společnostech pro své kolegyně férové podmínky.

 

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.