Search
Close this search box.

Na konferenci EPD uvidíme a uslyšíme i projekt Rovná odměna

Přípravy na 14. ročník pracovně zážitkové akce Equal Pay Day pořádané veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women CR jsou v plném proudu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive projekt Rovná odměna bude mít letos na konferenci tři vstupy, kterých se ujmou hlavní gestorka projektu Lenka Simerská a vedoucí poradců ministra MPSV Jana Skalková.

Jako každý rok, i letos bude mít akce dvě části. V pátek se odehraje konference, na které vystoupí jak experti a expertky na různé oblasti rovných příležitostí mužů a žen, tak HR specialisté a specialistky, manažerky a ředitelky významných společností, ale i podnikatelky, umělkyně a sportovkyně. Společným jmenovatelem bude postavení žen, jejich možnosti a příležitosti na trhu práce i ve veřejném prostoru. Všichni zúčastnění budou hledat odpověď na otázku, co lze dělat pro to, aby byly ženy více vidět a slyšet.

V pátek vystoupí Lenka Simerská s tématem Rovného odměňování. Společně s Petrem Pavlíkem z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, členem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, předsedou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí, se bude na panelu nazvaném VŠE O PAY GAP: NEJLEPŠÍ PLÁN, CO DĚLAT věnovat tématu systémových změn a nástrojů k jejich uskutečnění. Cestou ke změně je přitom podle Simerské transparentnost, jak v pracovních, tak v osobních vztazích. „Lidé si neříkají věci na rovinu, brání nám strachy a neučíme se potřebné dovednosti. V pracovních vztazích to dělá spoustu potíží, a to včetně špatně nastaveného odměňování,“ říká.

Lenka Simerská se ujme i jednoho z off-line mentoringů, kterým bude věnovaná sobotní část programu. Workshop s názvem „Jste vidět a slyšet, když jde o vaše peníze?“ se zaměří na to, jak se o penězích bavit, aniž by to vyznělo nepatřičně, jak zjistit, jestli mám férově zaplaceno oproti kolegům, co je to vyjednávání, co do něj patří, a co už ne, a proč ho ženy ignorují. „Odnesete si konkrétní tipy, jak komunikovat o penězích, o práci a o sobě, abyste se mzdově nedostala do závěsu za mužskými kolegy,“ plánuje Simerská.

Další osobností MPSV, kterou můžete na sobotním mentoringu potkat, je šéfka poradců pana ministra Jana Skalková. Její mentoring na téma „Umíme opravdu slaďovat práci a rodinu?“ se zaměří na různé etapy a životní situace, které si žádají různá řešení. Podíváme se, co mohou udělat firmy, když si chtějí udržet talenty v podobě rodičů či jinak pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň. Ale i na to, co mohou udělat samy ženy, aby si vyjednaly podmínky, které budou respektovat jejich aktuální možnosti a potřeby. Budeme sdílet svoje zkušenosti a dobré praxe k dosažení co nejlepšího výsledku pro nás jako zaměstnankyně i pro firmu či organizaci, které přinášíme přidanou hodnotu,“ přibližuje Jana Skalková svůj mentoring.

Konference EPD je pro nás každoročně velkou příležitostí podělit se o výsledky teoretických výzkumů i praktických kroků, které podnikáme v oblasti rovného odměňování,” uvádí Lenka Simerská. “Chceme tuto iniciativu podpořit zejména odborně a vycházíme přitom i z řady našich studií, které ukazují hlavní příčiny problému. Na praktické rovině chceme sdílet i dobrou praxi v měření spravedlivého odměňování chytrým HR nástrojem Logib. Vzhledem k připravované implementaci evropské směrnice na podporu transparentnosti v odměňování do českého prostředí bude toto téma ve veřejném prostoru čím dál častější. Projekt Rovná odměna má know-how i zkušenosti, které může nabídnout veřejným i soukromým firmám a institucím,” uzavírá Simerská.

Podívejte se na celý program konference EDP 2023 a zajistěte si včas vstupenky na konferenci a registrace na mentoringy. Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, využijte nedělní on-line mentoring.

  • pátek 31. 3. 2023, 8.30 a ž 17.00: Konference EPD, Clarion Congress Hotel Prague
  • sobota 1. 4. 2023, 8.30 až 16.45: Off-line mentoringový den, Clarion Congress Hotel Prague
  • neděle 2. 4. 2023: On-line mentoringový den