Search
Close this search box.

Cestu z ekonomického násilí otevírá finanční gramotnost

Na začátku února jsme se zúčastnili mezinárodní konference ve Stockholmu na téma Ekonomické aspekty genderově podmíněného násilí,  jeho prevence a odhalování. Z příspěvků a diskuzí vyplynulo, že se jedná o komplexní problém, který úzce souvisí s ekonomickou nerovností žen a mužů danou jejich rozdílnými pozicemi na trhu práce.

Představte si, že jdete s manželem nakupovat a on vás na závěr nechá stát s plným nákupním košíkem v supermarketu bez jediné koruny. Manžel ví, že nemáte peníze, a přesto, nebo právě proto naschvál odejde z obchodu, aby pak doma ztropil scénu, že večeře není uvařená z čerstvých surovin. „To je jen jeden z mnoha příběhů ilustrující, co vše se může skrývat pod pojmem ekonomické násilí,“ uvádí k tématu Lada Wichterlová, která se zúčastnila konference za projekt Rovná odměna.

Ekonomické násilí prohlubuje nesvobodu

Ekonomické násilí jde ve většině případů ruku v ruce s násilím fyzickým, psychickým i sexuálním, doprovází domácí násilí. Týrané ženy jsou odříznuté od financí a rozhodování o nich a stávají se tak závislými a nesvobodnými. Mnoho žen, které se nakonec odhodlají k odchodu od tyrana, nemají peníze ani na to nejnutnější a musí začínat od nuly. Často odchází dokonce s vysokými dluhy, které negativně ovlivňují jejich další životní dráhu,“ pokračuje Lada Wichterlová.  

 Jaké mohou být projevy ekonomického násilí?

  • Žena nemá kontrolu nad nad příjmy, výdaji, bankovními účty a půjčkami. Musí dokládat účtenky ke všem nákupům nebo dostává na běžné výdaje pouze přesně vymezenou částku.
  • Žena nemá dostatek peněz ani na základní věci každodenní potřeby, jako je jídlo a oblečení.
  • Žena má omezený přístup k prostředkům, které jí umožňují pracovat a zůstat ve spojení s vnějším světem, jako jsou dopravní prostředky a technologie.
  • Situace může vyeskalovat ve vyslovený zákaz chodit do práce, typicky po skončení rodičovké dovolené.
  • Násilník ničí věci oběti a odmítá přispívat na náklady domácnosti.
  • Násilník nutí ženu, aby pod svým jménem uzavřela půjčku nebo se zaručila za jeho úvěry.   

 

Prevencí je finanční gramotnost

Zásadním prvkem prevence ekonomického násilí je finanční gramotnost. „Finanční gramotnost má hluboký genderový rozměr, který stále není dostatečně podchycený.

Ženy by si měly uvědomit, co všechno vyplývá z ekonomické závislosti na partnerovi a z nerovností v odměňování v jejich neprospěch,“ upozorňuje Lada Wichterlová. V období mateřské a rodičovské dovolené nebo péče o stárnoucí či nemohoucí členy rodiny příjmy žen jakožto primárních pečovatelek radikálně klesají. V těchto obdobích se ženy, které žijí v partnerských vztazích, stávají závislé na mužích. Ze statistik vyplývá, že mnoho partnerství končí rozchodem nebo rozvodem. Proto je důležité mít jasno v tom, co z finančního hlediska znamená pro ženu i pro celou rodinu rozhodnutí strávit rok buď na trhu práce, nebo na rodičovské. A to nejen v daném období, ale i do budoucna. „Pro ekonomicky závislou osobu totiž může být téměř nemožné vymanit se z násilného vztahu,“ dodává Lada Wichterlová.  

Nejde o individuální problém

Je třeba zmínit i to, že násilí na ženách má negativní dopady nejen na jeho oběti a blízké okolí, ale i na celou společnost. Náklady za péči o oběti, na soudní systém a policii, sociální služby a právní pomoc, případně na zdravotnictví, jsou obrovské. Ekonomice země vznikají další ztráty v důsledku toho, že oběť není zařazená v pracovním procesu.

Ženy, nejste na to samy

Postavit se ekonomicky na vlastní nohy nemusí být snadné, ale je to nejpřímější cesta z bludného kruhu ekonomického násilí. S dotazy souvisejícími s pracovní problematikou a nerovnostmi v odměňování se můžete obrátit na poradnu projektu 22 % K ROVNOSTI. Pokud se potřebujete zorientovat v průměrných výdělcích v jednotlivých odvětvích v různých krajích Česka, můžete využít mzdovou a platovou kalkulačku na webu projektu.

Kde hledat pomoc?

Pokud jste obětí domácího náslilí, kontaktujte některou z těchto organizací.

ROSA CENTRUM

PROFEM

Bílý kruh bezpečí

Linka bezpečí

TO PO TOM

PROFEM

Konference na téma ekonomického násilí

Mezinárodní konferenci na téma Ekonomické aspekty genderově podmíněného násilí a jeho prevence proběhla ve dnech 1. až 2. února 2023 ve Stockholmu. Uspořádalo ji Švédsko, které převzalo po České republice v rámci tria předsednictví Radě EU.

Mezi hlavní témata konference patřily:

– ekonomické aspekty genderově podmíněného násilí a jeho prevence,
– předcházení genderově podmíněnému násilí ve světě práce,
– odhalování ekonomického násilí a zneužívání.

Záznam z konference je možné shlédnout zde.

Více informací k tématu ekonomického násilí v angličtině najdete na stránkách  anglické organizace Surviving Economic Abuse, jejíž představitelka Nicola Sharp-Jeffs se rovněž účastnila konference.

Photo by Swedish Presidency of the Council of the EU