Rovná odměna v Hodince s GEKem

Rovná odměna v Hodince s GEKem
 
Ve čtvrtek 5. května jsme v rámci pravidelného networkingového setkání „Hodinka s GEKem“ přednášely pro Genderovou expertní komoru ČR.
 
Dita Jahodová představila Logib, vysvětlila, co tento nástroj umí a jak se prakticky používá.
 Lada Wichterlová všechny seznámila se strategickými dokumenty, které rámují řešení rozdílů v odměňování žen a mužů v ČR. Lenka Simerská informovala o aktuálním vývoji projektu a datech o odměňování žen a mužů a vysvětlila, proč nestačí jen sledovat ukazatel průměrného gender pay gapu a jeho mezinárodního srovnání.  Více o tomto tématu zde.
 
Během debaty padl dotaz, proč by se firmy vůbec měly chtít gender pay gapem zabývat?
Na to jsme odpověděly hned několika body:
  • Protože by měly chtít být férovým zaměstnavatelem s dobrou pověstí, u kterého budou chtít ženy pracovat.
  • Protože řada rozdílů a chyb v odměňování vzniká nevědomě, zaměstnavatelé je nezjistí, pokud si neudělají měření.
  • Protože přichází směrnice EU o transparentnosti v odměňování, a sledování odměňování žen a mužů tak bude povinné.
Jak probíhá měření nástrojem Logib ve firmách, si můžete přečíst tady. 
Sdílet
Sdílet
Naše stránky momentálně prochází rekonstrukcí, omluvte prosím nedostupnost některých funkcí.