Search
Close this search box.

Články

Předsudky a chaos. Dvě časté příčiny toho, že ženy nemají na trhu práce rovné postavení a férovou odměnu. Zatímco boj s předsudky je běh na dlouhou trať, nedostatečná transparentnost se dá řešit ihned. Jedním z nástrojů sloužících k analýze odměňování je Logib, který

Na přelomu března a dubna se uskutečnil již 14. ročník pracovně zážitkové konference Equal Pay Day s podtitulem „Být vidět a slyšet. S těmi předešlými měl společný nabitý program, atraktivní hostky a atmosféru plnou nadšení. V jedné zásadní věci se však lišil. Den

Rozumíte si se statistikami? Je vám blízké téma rovného odměňování mužů a žen a psaní je pro vás přirozený prostředek vyjadřování? Pojďte posílit náš tým!  Kontaktujte nás do 31. května 2023: lenka.pejchalova@mpsv.cz

V květnu tradičně oslavujeme mateřství. Jsou to především matky, které upozaďují svoje ambice a potřeby, aby vychovaly další generace. A jsou to tytéž matky, které pak ve stáří upadají do chudoby z důvodu celoživotně nerovných podmínek v odměňování. Je to problém, který

Pozor, máte více času na přihlášení do výběrového řízení. Kontaktujte nás do 20. května 2023: lenka.pejchalova@mpsv.cz Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Rovná odměna, který se zaměřuje na řešení problému rozdílného odměňování žen a mužů v České republice, hledá kolegy/kolegyně

Na přelomu března a dubna proběhl 14. ročník konference Equal Pay Day, největší tuzemské akce zaměřené na rovné odměňování. Projekt Rovná odměna se jí opět zúčastnil v roli odborného partnera a vyslal ženám jasnou zprávu: „Pracujeme na tom, abyste mohly být

Včera byla formálně na unijní úrovni přijata směrnice o transparentnosti odměňování.[1]  Na základě této legislativy nyní začíná proces zvyšování transparentnosti v odměňování ve všech členských státech EU. Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně zaplaceno.

Ve čtvrtek 30. března se Evropský parlament na plenárním zasedání velkou většinou vyslovil pro přijetí směrnice EU o transparentnosti odměňování[1], jejímž cílem je snížit rozdíl v odměňování žen a mužů. Ten v současnosti činí v rámci Evropské unie v průměru 12,7[2] %,

Rádi bychom vás informovali o příležitosti pro poradenské firmy, které by se chtěly podílet na řešení přetrvávající nerovnosti v odměňování mužů a žen v Česku. MPSV se chystá vypsat veřejnou zakázku „Audity rovného odměňování“, ve které bude hrát Rovná odměna důležitou expertní

Přípravy na 14. ročník pracovně zážitkové akce Equal Pay Day pořádané veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women CR jsou v plném proudu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive projekt Rovná odměna bude mít letos na konferenci tři vstupy, kterých

Ve dnech 31.3.–2.4.2023 se ženy z různých oborů na různých pozicích sejdou Clarion Congress Hotel na tradiční jarní konferenci Equal Pay Day, aby sdílely svoje zkušenosti, vzájemně se podpořily a předaly si zcela konkrétní tipy, jak se prosadit na trhu práce

Den rovnosti v odměňování, ve světě známý jako „Equal Pay Day“, nám každý rok připomíná, do kdy ženy musí pracovat navíc, aby dosáhly stejného průměrného výdělku jako muži za loňský rok. V Česku letošní jarní den rovného odměňování žen a mužů vychází na 1. března.