Search
Close this search box.

První auditorky rovného vzdělávání ukončily vzdělávací program

V květnu se uzavřela jedna z důležitých aktivit projektu Rovná odměna. Naše kolegyně úspěšně dokončily vzdělávací program Auditor/ka rovného odměňování a jsou připraveny pustit se do auditů rovného odměňování.

Celý program trval více než půl roku a byl složen ze dvou vzdělávacích modulů. V modulu rovného odměňování si účastnice upevňovaly kontextové souvislosti analytické práce a zabývaly se hodnotou práce či transparentností odměňování. V modulu Logib se naučily, jak analyzovat odměňování u jednotlivých zaměstnavatelů prostřednictvím analytického nástroje Logib. Do vzdělávacího programu byli přizváni k přednášce i externí experti, například expertka na hodnotu práce či expert na pracovněprávní legislativu.

Prvních sedm úspěšných absolventek svoje znalosti a analytické schopnosti potvrdily detailní zkouškou složenou ze dvou písemných a jedné ústní části a v úterý 28. května převzaly na Ministerstvu práce a sociálních věcí certifikáty o úspěšném absolvování zkoušky. Nyní jsou připraveny provádět pilotní komplexní audity rovného odměňování u zaměstnavatelů.

Autorkami vzdělávacího programu i následné zkoušky jsou expertky týmu Rovná odměna. Pilotní vzdělávací program se bude využívat při budování profesní kvalifikace Auditor/ka rovného odměňování. Projekt Rovná odměna nyní začíná usilovat o to, aby byla pozice ukotvena do Národní soustavy kvalifikací.