Search
Close this search box.

Pojďme jednat, jako by směrnice o transparentnosti odměňování již platila, řekla na konferenci EPD Lenka Simerská

Projekt Rovná odměna byl letos již po čtvrté v roli partnera konference Equal Pay Day. Gestorka projektu Lenka Simerská přinesla ve svém projevu kromě dat o přetrvávajících rozdílech v odměňování také dobrou zprávu a na ni navazující výzvu. Blíží se chvíle, kdy začne platit směrnice o transparentnosti odměňování, která bude přínosem pro všechny.  Nečekejme na ni a jednejme transparentně už nyní.

 

V České republice čelíme problému nerovnosti v odměňování žen a mužů, který se prohlubuje. Průměrný rozdíl v odměňování mezi ženami a muži dosahuje 17,9 %. Za poslední rok tento rozdíl narostl o 2 %. Problém se dotýká každého na pracovním trhu, ale zvláště markantní je u žen na vedoucích pozicích, kde může být rozdíl ještě výraznější.

 

Z analytických dat vyplývá, že ve vedoucích pozicích v průmyslových společnostech ženy vydělávají mnohem méně než jejich mužští kolegové, což má zásadní dopad nejen na jejich profesní, ale i osobní život, včetně možností, jak trávit volný čas či plánovat důchod. Týká se to nejen vrcholových manažerek, ale i specialistek a zaměstnankyň ve středních a nižších pozicích, kde je situace obdobná.

 

Reálný případ 30% rozdílu ve výdělcích na pozici marketingového specialisty a specialistky z Prahy ukazuje, že nejlépe odměňované ženy ve 45 letech mají příjmy, které jsou stále nižší než začáteční platy mužů ve stejném věku a pozici. Podobný scénář se opakuje v různých oborech a regionech, pouze úroveň výdělků a výše rozdílu se mění

 

Další špatnou zprávou je, že v současné době české zaměstnankyně ani netuší, že mají méně než jejich kolegové. A pokud to tuší, neví o kolik. Nemají možnost porovnání, nemají dostatečné informace ani nástroje, jak by to mohly zjistit.

 

Ale máme i dobrou zprávu. A tou je transparentnost. Kde se vzala a co vlastně je? „Nejde o nic složitého. Transparentnost je soubor pravidel, která si v moha zemích již zavedly samy firmy a úspěšně je uplatňují. Novinkou je legislativní schválení směrnice o transparentnosti odměňování pro všech 27 členských států EU. Nyní se pracuje na její české podobě, aby mohla začít platit od 7. června 2026. Směrnice nespadla z čistého nebe. Mnoho let se projednávaná a ladí se její podoba,“ uvedla Lenka Simerská.

 

V poslední době se ohledně směrnice objevila řada dezinformací. Některá média šířila nepravdivé informace, například to, že stát bude určovat firmám, jak mají odměňovat své zaměstnané, nebo si všichni uvidí do výplatních pásek. Nic z toho není pravda. Co tedy transparentnost znamená?  Uveďme tři hlavní principy:

 

  • Každý zaměstnanec a zaměstnankyně bude mít právo na informace o tom, kolik se v jeho/její kategorii vydělává v průměru podle pohlaví. Nejde tedy o příjmy konkrétních lidí. Na základě toho se pak může dát ptát, proč to tak je a z jakých složek se výdělek skládá.

 

  • Zaměstnavatel bude muset sám poskytnout informaci o výdělku již během přijímacího řízení. Znamená to, že si firmy budou muset udělat pořádek v ohodnocení pozic a připravit si mzdovou strukturu. Jak si ji nastaví a podle čeho, zůstává na firmách, musí být ale vždy připraveny vysvětlit, proč má někdo méně a někdo více. A odpověď nemůže znít, jak v současnosti často zní: Protože si o tolik řekl.

 

  • Povinností zaměstnavatelů bude sledovat a reportovat rozdíly v odměňování mužů a žen. Legislativou tolerovaná hranice rozdílu bude činit 5 %. Pokud ji překročí, budou muset činit kroky k nápravě. Tato praxe je již zavedená například ve Švýcarsku, Německu nebo ve Velké Británii.

 

A pro koho je transparentnost dobrá zpráva? Pro všechny! Je to velká příležitost pro ženy, aby dostávaly za svou práci spravedlivou odměnu, pro firmy, aby si udělaly pořádek ve svém systému odměňování, je to příležitost na lepší, transparentní vztahy na pracovišti. Zkrátka pro celou českou společnost. Je to dokonce šance i na větší stabilitu rodin. V jakém smyslu? „Kromě toho, že do rozpočtů domácností přibydou peníze, bude si víc rodin moci dovolit prostřídání mámy s tátou na rodičáku. A to je jednoznačně prevence rozpadu vztahů,“ vysvětluje Simerská.

 

Z transparentnosti není třeba mít strach. A není třeba otálet s implementací jejích principů, bez ohledu na legislativu. HR specialisté se mohou již nyní učit měřit interní rozdíl v odměňování, používat nové nástroje a informace k dosažení rovnosti v odměňování, a získat tak náskok. S pomocí projektu Rovná odměna dokonce zadarmo. Firmy, které se již nyní snaží jednat transparentně a spravedlivě, mají příležitost stát se lídry na trhu a ukázat, že rovnost a spravedlnost jsou nejen správné, ale i výhodné. A rozhodně nemohou nic ztratit ani ženy na pracovním trhu, které budou jednat, jako by směrnice o transparentnosti odměňování již platila. Pokud změní postoj a budou se setrvale ptát na peníze, časem se změní i přístup zaměstnavatelů.