Search
Close this search box.

Na HR konferenci Mezi řádky jsme představili cesty k transparentnímu odměňování

Ve dnech 17. a 18. května jsme rádi využili pozvání do malebné pálavské vesničky Rakvice na HR konferenci Mezi řádky, která je  určená manažerům a manažerkám a specialistům a specialistkám v oboru rozvoj a řízení lidských zdrojů. Zástupkyně za projekt Rovná odměna seznámily přítomné především s novou směrnicí o transparentnosti a HR nástrojem Logib.

Akce se těšila velkému zájmu, zúčastnilo se jí přes 200 osob a složení přednášejících bylo velmi pestré. Přednášky, workshopy a panelové diskuze vedli odborníci a odbornice v oblasti lidských zdrojů, zaměstnavatelé, specialisté na work-life balance, firemní kulturu, inkluzi a diverzitu, ale i na employer branding, interní komunikaci se zaměstnanci a zaměstnankyněmi nebo využití AI v HR praxi. 

Odborná garantka pro inspektoráty práce a metodickou podporu zaměstnavatelů Lada Wichterlová a odborná garantka pro kontrolní činnost v oblasti rovného odměňování Kateřina Hodická během svého workshopu představily hlavní aspekty nové evropské směrnice o transparentnosti v odměňování∗, a seznámily účastnice a účastníky s procesem transpozice směrnice do českého právního řádu. Společně se diskutovalo o systémech odměňování, problematice regionálních mezd či o zveřejňování počátečního výdělku či jeho rozpětí v inzerci. 

Statistička pro nástroje rovného odměňování Kristýna Pospíšilová vysvětlila druhý den konference, jak funguje chytrý nástroj Logib pro analýzu rozdílů v odměňování žen a mužů, a  představila dlouhodobý plán zprostředkovat jej zdarma zaměstnavatelským subjektům, tedy všem firmám, jako podpůrný nástroj při testování rovného odměňování. Soustředila se na dvě charakteristiky Logibu, a to oblasti dovedností a odpovědností, které nástroj využívá pro stanovení práce stejné hodnoty. V neposlední řadě seznámila zúčastněné s připravovaným IT nástrojem pro stanovení práce stejné hodnoty. 

Třetí ročník konference Mezi řádky opět organizovala Mgr. Lucie Halušková, právnička a HR manažerka, která s naším projektem spolupracuje mimo jiné na přípravě vzorového mzdového předpisu pro zaměstnavatele. Záštitu převzaly MPSV, ÚP a SÚIP; mezi vystupujícími byli také generální inspektor Martin Melecký ze Státního úřadu inspekce práce a generální ředitel Daniel Krištof z Úřadu práce ČR.  

Konference pro nás byla cennou možností předat naše know-how ohledně nové legislativy a nástrojů k transparentnímu odměňování a také nahlednout problematiku lidských zdrojů z různých aspektů. Těšíme se na další ročník!    

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování