Search
Close this search box.

Jubilejní ročník Equal Pay Day ukázal cesty, jak využít Příležitost

Závěr druhého dubnového týdne byl ve znamení tradiční mezinárodní konference na téma rovných příležitostí a rovného odměňování EQUAL PAY DAY. Již 15. ročník této akce, největší svého druhu v Evropě a jedinou v České republice, nesl podtitul Příležitost. To poukazuje nejen na potenciál žen na individuální rovině, ale i na velký prostor pro systémové změny s pozitivními dopady na celou společnost.

Problematika rovných příležitostí je otázkou celospolečenskou a aby byla úspěšná, je třeba, aby se do jejího řešení zapojili i muži. Stále narážíme na předsudky, ke kterým jsme vychováváni. Česká republika se v tom posouvá kupředu velmi pomalu,“ zmínila v úvodní řeči Lenka Šťastná, zakladatelka a prezidentka veřejně prospěšné společnosti Business & Professional Women CR, která EPD organizuje.

Zahraniční inspirace

Z tohoto hlediska je velkým přínosem mezinárodní rozměr konference a inspirace zeměmi, které jsou ve využívání potenciálu a talentu žen o krok dál. Na panelu velvyslanců a velvyslankyň sdíleli své zkušenosti velvyslanec Dánska Soren Kelstrup, velvyslankyně Jihoafrické republiky Mosa Ditty Sejosingoe, velvyslanec Švédska Fredrik Jörgensen a velvyslankyně Malajsie Suzilah Mohd Sidek.

Velvyslanec Švédska, které má nejmenší GPG v Evropě, vyzýval především k trpělivosti, protože pokrok je pomalý a vyžaduje ještě hodně práce. Zmínil, že důležitá je velká míra zapojení otců do péče o děti a o domácnost, jak je tomu právě ve Švédsku a dále například v Dánsku, kde se osvědčuje rodičovská povinně rozdělená mezi muže a ženu. „Máme k dispozici studie, které jasně ukazují, že je ekonomicky výhodné využívat potenciál mladých žen a nenechávat je dlouho dobu na rodičovské. Je jen potřeba přesvědčit politiky,“ uvedl velvyslanec Švédska Fredrik Jörgensen.

Zajímavá je praxe Malajsie, kde se více než dvacet let uplatňuje gender budgeting, tedy tvorba rozpočtů s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů. Posluchačstvo zaujala i zástupkyně Jihoafrické republiky. Ta sdílela zavedený usus, podle kterého za každým mužem stojí žena a naopak. Princip zebry, jak se toto pravidlo označuje, uplatňovali nejdříve ve vládě, nyní už je rozšířené ve všech úrovních společnosti.

Evropská směrnice transparentnosti jako příležitost

Za projekt Rovná odměna, který byl i letos v roli odborného partnera konference, vystoupila jeho gestorka Lenka Simerská na panelu nazvaném Transparentnost jako skvělá příležitost pro všechny. Vysvětlila, co bude pro zaměstnavatele znamenat evropská směrnice transparentnosti a co pozitivního přinese, a vyvrátila fake news, které se objevily v této souvislosti v médiích; „Evropská směrnice transparentnosti je příležitost. Je dobrou zprávou pro ženy, zaměstnavatele, společnost i rodiny. Má potenciál změnit oblast odměňování, která ovlivňuje celý náš život. Konkrétně přináší právo na informace o odměňování, transparentní přijímací řízení a transparentní složení mzdy,“ řekla Simerská. Na závěr doporučila ženám: „Chovejte se jako by ta legislativa už platila, ptejte se na peníze. Pojďme to obrátit v příležitost!“

Boření stereotypů je chytrou strategií

Na diskuzním panelu Chytré strategie zástupkyně Allianz pojišťovny, VML, ČEPS a TV Nova sdílely, jaké strategie ve svých společnostech používají na cestě k rovnému odměňování. Patří mezi ně edukace managementu, audity odměňování a podpora částečných úvazků. „Dvakrát ročně provádíme interní analýzu platů a jednou ročně ženám platy jednorázově navyšujeme, pokud najdeme nerovné odměňování,“ uvedla Eva Koubíková, HR ředitelka ve společnosti Allianz pojišťovna Česká republika.

Potírání genderových předsudků akcentoval rovněž CFO pro střední a východní Evropu společnosti MARS Marian Bogdány na panelu nazvaném Co musíme změnit dnes, aby ženy mohly naplno využít svůj potenciál. Přicházíme o obrovské příležitosti, když ženy necháváme vzdát se kariéry. Máme studie, že víc žen v leadershipu znamená větší efektivitu. Základem je bourání stereotypů,“ shrnul téma Bogdány.

Rekordní účast, mezinárodní rozměr  

Letošní jubilejní ročník zaznamenal rekordní účast, včetně rekordního počtu zahraničních vystupujících z 16 zemí světa a také počet mentees, který se přehoupl přes dva tisíce. Mezinárodní renomé konference Equal Pay Day podtrhuje i podpora předních mezinárodních institucí jako Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a CEI. Právě díky podpoře CEI může letošní ročník po právu nést označení mezinárodní.

 

Equal Pay Day 2024 v číslech:                                                               

16 národností

36 spíkrů na konferenci

812 účastnic a účastníků

78 mentorek

2 180 mentees