Měsíc: Listopad 2020

MENTORINGOVÝ MARATON

V sobotu 7. listopadu začal historicky první ročník online Mentoringového maratonu pořádaného veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women ČR. Tato většinou nedílná součást jarní konferenční části musela být kvůli koronavirové pandémii přesunuta na podzim. A náš projekt se k ní opět připojil v roli odborného partnera. 60 zkušených mentorek, 7 dní, 1 společná vlna. Kromě tradičních diskusí byly součástí programu také hodinové mentoringové stoly, u kterých zkušené mentorky předávaly své …

MENTORINGOVÝ MARATON Pokračovat ve čtení »

Mzdová nerovnost roste ve 12 ze 14 zemí, píší vědci

Dne 13. 4. 2020 byl prestižním vědeckým časopisem Proceedings of the National Academies of Science (PNAS) uveřejněn článek zabývající se problematikou narůstání mzdových rozdílů mezi pracovišti v USA a v dalších vysokopříjmových zemích včetně ČR. Členkou mezinárodního autorského týmu, vedeného profesorem sociologie Donaldem Tomaskovic-Deveyem z University of Massachusetts Amherst, byla i spolupracovnice projektu 22 % K ROVNOSTI, socioložka Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR.   Celý článek: Rising between-workplace inequalities in high-income countries …

Mzdová nerovnost roste ve 12 ze 14 zemí, píší vědci Pokračovat ve čtení »

WAGE INEQUALITY GROWING IN 12 OF 14 COUNTRIES, THE RESEARCHERS WROTE

On April 13, 2020, the prestigious scientific journal Proceedings of the National Academies of Science (PNAS) published an article dealing with the issue of increasing wage differences between workplaces in the USA and other high-income countries, including the Czech Republic. Sociologist Alena Křížková from the Department of Gender and Sociology of the Institute of Sociology of the ASCR was …

WAGE INEQUALITY GROWING IN 12 OF 14 COUNTRIES, THE RESEARCHERS WROTE Pokračovat ve čtení »

Rozdíl v odměňování a rodičovství

Širší verzi článku najdete v letošním třetím čísle časopisu Fórum sociální politiky (s. 20-25). __ Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů (zkráceně GPG) se v České republice dlouhodobě pohybuje kolem 21–22 % v neprospěch žen a je jedním z nejvyšších v rámci Evropské unie (Křížková et al. 2017). Vládní Strategie pro rovnost žen a mužů stanovuje snižování nerovností v odměňování mezi muži a ženami jako jeden z hlavních cílů (Úřad vlády ČR 2014) a cílem projektu …

Rozdíl v odměňování a rodičovství Pokračovat ve čtení »