Rozdíl v odměňování a rodičovství

Širší verzi článku najdete v letošním třetím čísle časopisu Fórum sociální politiky (s. 20-25). __ Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů (zkráceně GPG) se v České republice dlouhodobě pohybuje kolem 21–22 % v neprospěch žen a je jedním z nejvyšších v rámci Evropské unie (Křížková et al. 2017). Vládní Strategie pro rovnost žen a mužů stanovuje snižování nerovností v odměňování mezi muži a ženami jako jeden z hlavních cílů (Úřad vlády ČR 2014) a cílem projektu […]

Rozdíl v odměňování a rodičovství Read More »