Search
Close this search box.

Leden 2023

Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023–2026 je schválený!

Ačkoliv jsou v Česku rozdíly v odměňování mužů a žen dlouhodobě výrazně nad průměrem Evropské unie[1], dosud jsme neměli úpravu legislativní ani nelegislativní povahy či mechanismus pro jejich monitoring a snižování. Velkým krokem vpřed je Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023–2026, který vzniknul na MPSV v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI. Akční plán schválila vláda ČR na

Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023–2026 je schválený! Read More »