Search
Close this search box.

Pozvánka na mentoring EPD: Jana Skalková

Nedílnou součástí konference EPD je mentoringový program. Také na 13. ročníku akce se můžete těšit na desítky inspirativních osobností, které budou vyprávět své příběhy a sdílet zkušenosti. Neformálně, ale stále profesionálně.

Zveme vás na ONLINE mentoring, ke kterému nemusíte zajišťovat hlídání dětí ani časovou rezervu na přesun. Mentorka Jana Skalková, vedoucí poradenského týmu ministra na MPSV, se společně s vámi zamyslí nad tím, co obnáší slaďování práce a rodiny v různých životních etapách.

Budeme se věnovat tématu skloubení práce a rodiny. Podíváme se na téma z různých úhlů pohledu: co mohou udělat firmy, když si chtějí udržet talenty v podobě rodičů či jinak pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň. Ale i co můžete udělat vy samy, abyste si vyjednaly takové podmínky, které budou respektovat Vaše aktuální možnosti a potřeby. Na všechna řešení se podíváme z pohledu potřeb lidí v nejrůznějších životních situacích. Neslaďují totiž jen maminky malých dětí! Ale to myslím, že už víme. Pojďme dál a nechtějme málo.

Kdy? 10. 04. 2022 13:30 – 15:00 hodin on-line


Na mentoring se registrujte se zde